Meny

Sörmland får ett försprång med gemensamt agerande på bredbandsområdet

Under hösten har projektet Bredband Sörmland gått i mål. Avtal mellan kommunerna och Teracom har slutförhandlats och tas i dessa dagar av kommunernas fullmäktigeförsamlingar. Upphandlingen ger snabb och kostnadseffektiv utbyggnad till över 100 orter.

Kommunerna och Teracom bygger och finansierar utbyggnaden tillsammans. Staten skjuter till 87 miljoner kronor.

Målet är att större delen av hushållen skall få tillgång till ett öppet bredbandsnät i länet utan att hänvisas till bara en operatör samt att priset på ett Internetabonnemang inte skall bli högre än om man bor mitt i storstaden.

Med en gemensam upphandling får samtliga kommuner bättre villkor och utan det statliga stödet hade det inte varit möjligt att nå det stora antalet orter det nu är fråga om.

Stödet gör det också möjligt att hålla en låg prisnivå. Infrastrukturutbyggnad är kostsamt och om inte statligt stöd nyttjas tillsammans med en medfinansiering av Teracom och kommunen tvingas den som bygger att kräva högre prissättning för trafiken i nätet för att täcka alla sina kostnader. Priser som knappast tilltalar invånarna i kommunen. En annan tröskel kan vara att den som bygger kan ställa krav på hur många som måste teckna sig för abonnemang innan full utbyggnad sker (minst 50-200st).

Det statliga stödet tillsammans med en medfinansiering av Teracom och kommunen gör att inga krav på tecknade abonnemang krävs och att man skapar förutsättningar till ett lågt pris för trafiken i nätet som annars endast skulle vara möjligt i storstäder. Detta kan jämföras med utbyggnaden av vanlig telefoni. Målet var även där att täckningen skulle vara så stor som möjligt och att alla hushåll och företag erbjuds samma pris, såväl i storstad som på landsbygden.

Med upphandlingen skapas också möjlighet till en nyttig konkurrens mellan olika tjänsteleverantörer. Teracom strävar så långt möjligt efter att teckna avtal med lokala kommunala nätägare, där det är ekonomiskt och tekniskt försvarbart. Även detta gynnar hushållen då totalsumman för utbyggnaden hålls på lägsta möjliga nivå.

Sörmland är nu på väg att skaffa sig ett försprång i bredbandsutbyggnaden i förhållande till många andra delar av landet genom sitt resoluta och gemensamma uppträdande.

För ytterligare information kontakta:
Göran Norberg, Regionförbundet Sörmland, 0155-778 91, 070- 644 56 25

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58