Meny

2004

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2004-12-14 Försena inte 55:an!

Regionförbundet skriver brev till Vägverket om att inte försena starten av förbättringen av väg 55.

Läs mer

2004-12-09 1,8 miljoner kronor för utvecklingsprojekt

Regionförbundet Sörmlands styrelse fattade idag beslut om att anslå 1,8 miljoner kronor till länets viktigaste utvecklingsprojekt som arbetats fram av kommunerna.

Läs mer

2004-11-25 Besked om väg 55!

Besked om väg 55 och östra förbifarten i Katrineholm.

Läs mer

2004-11-24 Påminnelse om regionfullmäktige i morgon

Regionfullmäktige sammanträder i morgon.

Läs mer

2004-11-01 Bredband Sörmland invigt!

De första etapperna omfattande 53 orter som motsvarar halva Sörmlands befolkning invigs idag.

Läs mer

2004-10-28 Fördjupande näringslivskontakter Sörmland – Leningrads län

Regionförbundet Sörmland fördjupar nu samarbetet med Leningrads län (kommunerna som omger S:t Petersburg). En delegationsresa genomförs den 28-31 oktober i syfte att utveckla kontakterna på näringslivsområdet.

Läs mer

2004-08-16 Mötesplats Sörmland på Sundbyholm

Stockholm-Mälardalen är en av Europas mest spännande tillväxtregioner. Nu blir Sörmland en mer aktiv medspelare.

Läs mer

2004-06-28 Presidieresa till Estland

Den 6-9 maj bjöd Regionförbundet Sörmland in kommunledningarna till en presidieresa till Estland. Anette Rogers, Handelskammarens regionchef i Sörmland, var särskilt inbjuden för att representera näringslivet.

Läs mer

2004-04-22 Styrelsemöte

På dagordningen för regionförbundets styrelsemöte fanns bland annat länstransportplanen, samverkan med ALMI och det regionala ledarskapet.

Läs mer

2004-03-11 Stockholm behöver Sörmland

Den 11 mars kommer Stockholms Finansborgarråd Annika Billström till Yxtaholms slott för att vara med vid regionförbundets Mälarmöte.

Läs mer

2004-03-09 Stor framgång i Bryssel - nya internationella kontakter för Sörmland

I en utvärdering framställd av Regionförbundet Sörmland framgår det att Sörmlandsdagen som hölls i Bryssel blev en stor succé. Nästan 120 deltagare från 59 europeiska regioner, kommuner och organisationer deltog i den konferens som anordnades på temat ”Nya utmaningar för storstadsnära regioner!”.

Läs mer

2004-02-03 Sörmland profileras i Bryssel

Den 5 februari kommer den första ”Sörmlandsdagen” att gå av stapeln i Bryssel. Över 130 deltagare från femton länder är redan anmälda till den internationella heldagskonferens som anordnas av samverkansorganet Regionförbundet Sörmland på temat ”Nya utmaningar för storstadsnära regioner!”.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58