Meny

1,8 miljoner kronor för utvecklingsprojekt

Regionförbundet Sörmlands styrelse fattade idag beslut om att anslå 1,8 miljoner kronor till länets viktigaste utvecklingsprojekt som arbetats fram av kommunerna.

De kriterier som legat till grund för urvalet av projekten är

  • Projektet skall falla inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet.
  • Projekten ska medfinansieras av kommunerna med minst 50 procent.
  • Projektet skall ha betydelse för tillväxten i regionen.

Följande projekt får med dagens beslut bidrag:

Etablering av logistikverksamhet i Nyköping- och Oxelösundsområdet.
Projektfinansiering: 300 000 kronor. Projektet är en fortsättning på de två kommunernas arbete för att göra Nyköping-och Oxelösundsområdet till ett strategiskt transportnav i Östra Mellansverige och södra Östersjöområdet.
För ytterligare information: Ann-Margret Karlsson, 0155-24 80 00

Utveckla Östra stadsfjärden i Trosa med bred och tidig medborgardialog.
Projektfinansiering: 150 000 kronor. Trosa växer snabbt och trycket på att bygga och utveckla kommunen är starkt. Syftet med projektet är att planera utvecklingen så att Trosas karaktär som småstads- och skärgårdskommun inte går förlorad.
För ytterligare information: Johan Sandlund, 0156-52 000

Förstudie i syfte att etablera ett industriforskningsinstitut för ”Uthållig och ekologisk riktig kretsloppshantering av energetiska material” i Vingåker.
Projektfinansiering: 250 000 kronor. Det är Kompetens Centrum Energetiska Material, KCEM, som driver projektet i vilket man söker metoder för industrialiserad avveckling av explosiva varor.
För ytterligare information: Helena Viklund, 0151-191 00

Etablering av ett medicintekniskt kunskapscenter i Katrineholm.
Projektfinansiering: 250 000 kronor. Olika medicinska innovationer kan tas tillvara för att göra hemsjukvården bättre. Kommunen och Linköpings universitet ska i projektet samverka med Robotdalen i Eskilstuna och interaktiva institutet.
För ytterligare information: Camilla Littorin, 0150-570 00

Fler med högre utbildning i Gnesta.
Projektfinansiering. 250 000 kronor. Projektet syftar till att skapa intresse för högre utbildning bland invånarna i Gnesta samt skapa intresse hos fler med högre utbildning att bosätta sig i Gnesta. En målsättning är att utbildningsnivån i Gnesta ska nå upp till länssnittet år 2008.
För ytterligare information: Sune Eriksson, 0158-70 000

Idélab Munktell skapar en s k företagsinkubator för utveckling av innovativa och tillväxtorienterade företag i Eskilstuna.
Projektfinansiering: 200 000 kronor. Målet är att i en skräddarsydd lokal skapa Sveriges bästa och mest heltäckande akademiska inkubator. Samverkan kommer att ske med Robotdalen, SecLink och Interactive Institutes Powerstudio.
För ytterligare information: Lennart Nilsson, 016-10 10 00

Skapa en marknad för lokalt producerade råvaror, bygga på hög kvalité, lustfyllda upplevelser och aktivt deltagande, ”Smak av Sörmland” i Flen.
Projektfinansiering: 150 000 kr. Flens kommun har under en längre tid arbetat med att lyfta fram lokalt och ekologiskt odlade livsmedel. Målet med projektet är att utveckla den lokala småskaliga livsmedelsproduktionen så att det blir ett etablerat varumärke.
För ytterligare information: Inger Gustavsson, 0157-190 00

Genomföra en utvecklingsstrategi/förstudie för ett brett utvecklingsarbete som inkluderar P10-området i Strängnäs.
Projektfinansiering: 250 000 kr I den händelse P10 i Strängnäs läggs ner bör beredskapen för ett Strängnäs utan P10 formas som ett led i kommunens samlade utvecklingsarbete, boende, näringsliv, utbildning och infrastruktur i såväl kortare som längre perspektiv.
För ytterligare information: Inger Eriksson, 0152-291 00

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58