Meny

Besked om väg 55!

Besked om väg 55 och östra förbifarten i Katrineholm.

Statsrådet Thomas Östros
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

År 2001 tappade Katrineholms kommun cirka tusen jobb när Scania och Flextronics lade ner sin tillverkning. Många sörmländska politiker, närings-livsföreträdare, fackliga representanter och andra medborgare engagerade sig starkt i arbetet med att ge stöd för att Katrineholm skulle kunna klara det hårda slag nedläggningarna innebar.

Alla kände också starkt stöd från regeringen. Detta har nu förbytts till stor oro när man betraktar konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna till stöd för utvecklingen i Trollhättan. Statens stöd till Trollhättan förutsätter att redan utlovade och inplanerade projekt prioriteras ner. Det riskerar att för-sena redan utlovade insatser i till exempel Katrineholm.

När Katrineholm drabbades fick detta omedelbara konsekvenser för hela länet. Därför diskuterades ett paket av väg- och järnvägsåtgärder i länet fram och fick stöd av regeringen. Åtgärderna innebar snabbare upprustning av väg 55, färdigställande av östra förbifarten i Katrineholm samt en ny station i Vingåker. Dessa åtgärder är avgörande för att stödja utvecklingen i hela mellersta Sörmland som drabbats hårt av neddragningarna i Katrineholm. Infrastruktursatsningar är en viktig grund för den regionförstoring som nu sker i hela Stockholm/Mälardalen. Om Sörmland aktivt skall kunna bidra till att stärka regionens och därmed Sveriges konkurrenskraft så behövs dessa investeringar.

Ser man till arbetsmarknaden i Katrineholmsområdet så är fortfarande arbetslösheten hög och behovet av satsningar för att vidga arbetsmarknadsregionen är stort. Enligt Statens Institut för Kommunikationsanalys, SIKA, kommer planerade investeringar i vägar och järnvägar att ge Katrineholms invånare tillgång till över 20 procent fler arbetsplatser. Detta är en jämförelsevis kraftfull effekt för denna typ av investeringar.

Som länets företrädare är vi oroliga, både över att regeringen i budgetpropositionen tänker dra in 250 miljoner från länsplanerna, pengar som Vägverket inte använt 2004. Men ännu mer oroliga blir vi när vi tar del av regeringens beslut om stöd till Trollhättan. Det paketet förutsätter nämligen att andra projekt i de nationella planerna kommer att prioriteras ner. Detta hotar de åtgärder som skulle komma Katrineholm till del. Trots att Katrineholm – eller för den delen andra orter som väl behöver denna typ av investeringar – inte längre omnämns i riksmedia, är investeringarna enormt angelägna.

Ingen missunnar Trollhättan eller andra orter det stöd man får av staten när man drabbas av hårda slag. Men vi tycker inte det är rätt att utlovade pengar till bestämda projekt tas bort för att överföras till andra orter som drabbas. Det undergräver också förtroendet för den omfattande process som ligger bakom investeringsplanerna för vägar och järnvägar i landet. Undertecknade representanter för Sörmland vill med detta brev hemställa att regeringen lämnar ett klart besked beträffande dels färdigställandet av östra förbifarten i Katrineholm, dels upprustningen av väg 55.

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND
Förbundsstyrelsens arbetsutskott

Marita Bengtsson, Ordförande

Daniel Portnoff, Vice ordförande

Hans Ekström
Anders Bjurström
Alf Egnerfors

/ Enligt uppdrag: Göran Norberg Förbundsdirektör

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-03

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58