Meny

Fördjupande näringslivskontakter Sörmland – Leningrads län

Regionförbundet Sörmland fördjupar nu samarbetet med Leningrads län (kommunerna som omger S:t Petersburg). En delegationsresa genomförs den 28-31 oktober i syfte att utveckla kontakterna på näringslivsområdet.

Vid besöket kommer man att ha möte med Leningrads läns Handelskammare. Vidare kommer man att möta Leningrads läns guvernör Valerij Serdukov. I besöket ingår också några företagsbesök.

Delegationen består av regionförbundet ledning samt representanter för Östsvenska handelskammaren. Redan tidigare har Sörmland haft kontakter och utbyte på det sociala och kulturella området med Leningrads län.

Deltagare från Regionförbundet Sörmland: Marita Bengtsson, Daniel Portnoff, Hans Ekström, Alf Egnerfors, Anders Bjurström, Benita Wikström, Hélène Reindorf, Göran Norberg.

Deltagare från Östsvenska Handelskammaren: Per Westerberg, Lars Erichs och Anette Rogers.

Samarbetet med Leningrads län

Bakgrund:
Kommunerna och landstinget har sedan 1997, tillsammans med länsstyrelsen, haft ett nära samarbete med Leningrads län i Ryssland. Länet omfattar för närvarande de 29 kommuner som omger S:t Petersburg. Regionen leds av ett regionalt parlament med en guvernör.

År 2003 träffades ett nytt samarbetsavtal med Regionförbundet Sörmland som representant för landstinget och kommunerna. Avtalet som gäller under tiden 2004 – 2006, är inriktat på hälsovård och sociala frågor, kultur- och naturupplevelser, näringslivsutveckling samt framtidsfrågor (ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen, lokalt självstyre samt jämställdhet).

Hittills har arbetet inom det sociala området resulterat i en utbildning för 160 medarbetare inom den ryska socialtjänsten med Sida som finansiär. Projektet har genererat flera andra projekt som nu pågår. Vidare har ett utvecklingsprogram för förvaltningschefer inom kulturområdet genomförts liksom ett projekt för kvinnliga småföretagare.

För närvarande pågår diskussioner mellan Mälardalens högskola, S:t Petersburgs Statliga Polytekniska Universitet och Universitet för Teknik och Design om tänkbara samarbetsaktiviteter.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58