Meny

Försena inte 55:an!

Regionförbundet skriver brev till Vägverket om att inte försena starten av förbättringen av väg 55.

Infrastrukturinvesteringar i Sörmland riskerar bli försenade

Regeringens beslut om det s k Trollhättepaketet har föranlett viss oro hos oss i Sörmland och andra landsändar för den påverkan det får för beslutade väginvesteringar på olika håll.

För Sörmlands del gäller det väg 55 och östra förbifarten Katrineholm. Dessa investeringar fanns med i ett investeringspaket efter att Katrineholm drabbats hårt då 1 600 jobb försvann i samband med att Scania och Flextronics lade ned sin tillverkning 2001.

Vi i Sörmland har på flera sätt uttryckt vår oro för att regeringens löften till Katrineholm nu kommer att skjutas på framtiden. Riksdagsledamoten från Katrineholm, Fredrik Olovsson har i en fråga till statsrådet Messing emellertid fått svaret (2004-12-01) att ”Sammantaget står regeringens prioriteringar när det gäller infrastrukturen i mellersta och västra Sörmland fast”. Samtidigt som regeringen också förutser att tidplanerna för investeringarna förskjuts.

Vi har fått kännedom om att det underlag som ligger till grund för ert beslut, innebär att starten för byggandet av östra förbifarten i Katrineholm skjuts fram från 2009 till 2011. Det anser vi inte stämmer överens med regeringens löften och uttalanden.

Vi vill med detta brev understryka att Katrineholms utsatta läge består. Arbetslösheten är fortsatt hög. Men med en förbättring av infrastrukturen skulle Katrineholms invånare få tillgång till Sveriges största lokala arbetsmarknad, nämligen Stockholms. Dessa investeringar är också betydelsefulla för Katrineholms attraktionskraft för företagsinvesteringar. Därmed skulle väginvesteringen få en jämförelsevis kraftfull effekt. Vi hoppas att Vägverket i sina bedömningar tar hänsyn till dessa omständigheter.

Här kan du läsa brevet som pdf

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58