Meny

Presidieresa till Estland

Den 6-9 maj bjöd Regionförbundet Sörmland in kommunledningarna till en presidieresa till Estland. Anette Rogers, Handelskammarens regionchef i Sörmland, var särskilt inbjuden för att representera näringslivet.

Sörmland är en del av Stockholm, och för att vi ska kunna hävda oss i den internationella konkurrensen blir samverkan mellan kommun och näringslivet allt viktigare. Deltagarna besökte bland annat inrikesdepartementet där Jaak Maandi, som har svensk bakgrund, informerade om läget i Estland idag. Man besökte också sörmländska företag som etablerat verksamhet i Estland, ex. EBÖ AB, Tarkon och Nyköpings Plastprodukter.

- Syftet med resan var kompetensutveckling för ledande politiker och kommunchefer i Sörmland och det märktes att just besöken hos företagen var mycket uppskattade, säger Anette Rogers. Många förutfattade meningar om sämre arbetsmiljö och svag utveckling av IT kom på skam när vi reste runt i Estland. Politikernas intresse av att öka sina kunskaper om hur det ser ut med konkurrensen från våra nya medlemsländer i EU var stor. Samtidigt får jag en ökad insikt i hur den kommunala världen fungerar och får goda kontakter som ger förutsättningar för att i förtroende försöka komma fram till några lösningar på det vi brottas med i den internationella konkurrensen. Något vi insåg var att vi inte behöver se etablering i dessa länder som ett hot eftersom de företag vi besökte poängterade att etableringen i Estland inte skadar verksamheten i Sverige, utan tvärtom gör att de kan ha en bredare verksamhet.

- Vid utvärderingen av resan var alla som varit med om tidigare resor överens om att just denna resa var en av de allra bästa som genomförts. Jag tror att Regionförbundet verkligen lyckats att skapa ett mervärde genom att ta ett nytt grepp där man bjuder in näringslivet och lägger in besök av företag i programmet. Handelskammaren som världens största affärsnätverk har unika möjligheter att dels sprida dessa erfarenheter och kunskaper, dels att följa upp de internationella kontakterna, säger Anette Rogers.

- För oss är det ett viktigt led i utvecklingen av Östersjösamarbetet, säger Regionförbundets ordförande Marita Bengtsson. Just näringslivsaspekten är viktig i vårt fortsatta arbete tillsammans med de nya EU-länderna och Ryssland.

Företagsbesöken var några av de mer uppskattade inslagen. Fördelarna för de svenska enheterna av etableringarna i Estland är flera. Specifikt kan följande nämnas enligt VD, Hans Sandén, Nyköpings Plastprodukter;

  • Etableringarna har möjliggjort att erbjuda gamla och nya kunder ytterligare konkurrensfördelar vilket har lett till nya affärer.
  • Huvuddelen av beläggningen i Estland är nya affärer som inte hade varit möjliga att få utan dessa etableringar.
  • Kompetensen i de svenska enheterna har höjts genom att marknadsbearbetning och projektledning sker från Sverige.
  • Etableringarna bidrar verksamt till att utveckla näringslivet i regionen.
  • Arbetsmiljö och arbetsförhållanden håller västerländsk nivå.

Läs pressmeddelandet i sin helhet (pdf)

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58