Meny

Stockholm behöver Sörmland

Den 11 mars kommer Stockholms Finansborgarråd Annika Billström till Yxtaholms slott för att vara med vid regionförbundets Mälarmöte.

Stockholm-Mälardalen är Sveriges enda storstadsregion mätt utifrån internationella mått. Skall man fortsätta att hålla den positionen måste den påbörjade regionförstoringen med hela Mälardalen fortsätta. Internationella jämförelser visar att stora och täta regioner växer snabbast och ju mer regionerna växer ju mer ökar tillväxten.

Stockholm-Mälardalen har under en följd av år svarat för en betydande del av hela Sveriges tillväxt och sett över tiden kommer huvudstadsregionen att fortsätta att vara landets viktigaste tillväxtmotor. Regionförbundet Sörmland vill som regionalt samverkansorgan verka för att främja den regionala utvecklingen i länet och göra Sörmland till en attraktiv del av Stockholm-Mälarregionen.

Ett sätt att åstadkomma detta är att samverka inom hela regionen. Samverkan bygger på att ett gemensamt mervärde kan skapas. För oss i Sörmland och övriga Mälardalen är det oerhört viktigt att vi har Stockholm med oss och att ser ett värde i att samverka med oss. Vi gläder oss därför åt att finansborgarrådet Annika Billström i Stockholm medverkar vid vårt Mälarmöte i Flen och ger sin syn på Mälardalssamarbetet.

Torsdagen den 11 mars 2004 samlas ledande politiker och tjänstemän samt andra intressenter i Sörmland till ett Mälarmöte på Yxtaholms slott, Flen. Tidpunkt 09.00 – 15.00.

Syftet är att diskutera Mälardalsrådets viktiga strategiska uppgifter framöver. Hur sammanfaller de strategiska uppgifterna med regionförbundets prioriterade områden och hur blir Sörmland en viktig samarbetspartner i Mälardalsrådets intentioner. Vilka frågor ska vi driva från Sörmland? Hur blir vi en del i helheten. Detta är frågeställningar som vi vill ge svar på under dagen.

I programmet medverkar gör förutom Annika Billström även Johan Danielson, generalsekreterare Mälardalsrådet. En Mälaragenda för tillväxt och livskvalitét presenteras, en idé hur tillväxten i regionen kan stimuleras.

Ni inbjudes till att delta på en pressinformation som hålls klockan 10.15.

För närmare upplysning ring:
Göran Norberg, förbundsdirektör 070-644 56 25

Hämta pressinbjudan i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58