Meny

Stor framgång i Bryssel - nya internationella kontakter för Sörmland

I en utvärdering framställd av Regionförbundet Sörmland framgår det att Sörmlandsdagen som hölls i Bryssel blev en stor succé. Nästan 120 deltagare från 59 europeiska regioner, kommuner och organisationer deltog i den konferens som anordnades på temat ”Nya utmaningar för storstadsnära regioner!”.

Regionförbundets styrelseordförande Marita Bengtsson kunde glädjas åt att den sörmländska delegationen lyckades skapa kontakt med över femton europeiska regioner:

- Det gränsöverskridande samarbetet mellan kommuner och regioner måste vidareutvecklas för att Sörmland skall kunna vara med och påverka utvecklingen i Europa. Vi måste bli bättre på att utnyttja den kompetens som andra regioner besitter och tillsammans med dem anta de utmaningar och möjligheter som vi står inför. För att uppnå bästa möjliga resultat med det internationella engagemanget är det viktigt att länets aktörer agerar offensivt och samlat. Således var det mycket glädjande att vi från sörmländskt håll kunde närvara med en sådan stor och bred samling aktörer som representerade kommuner, landsting, länsstyrelse, näringsliv och högskola.

Den 21 april kommer ett antal europeiska regioner inklusive Vestfold (Norge), Niederösterreich (Österrike), Girona (Spanien), Essex (Storbritannien) att bjudas in till ett uppföljningsmöte för att diskutera ett fördjupat samarbete genom ett särskilt nätverk för storstadsnära regioner. Nätverket skall stimulera den lokala och regionala ekonomiska utvecklingen genom gränsöverskridande samarbete i viktiga tillväxtfrågor.

För mer information, kontakta:
Göran Norberg, Förbundsdirektör, tfn: 0155-77891

Hämta pressmeddelandet i sin helhet

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-05

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58