Meny

11 miljoner kronor till Sörmland för att bygga alternativa IT-vägar!

Förra veckan beslutade Post- och Telestyrelsen, PTS att finansiera första etappen för att bygga s.k. redundans (alternativa vägar) i Sörmlands bredbandsnät.

För att åstadkomma ett nät som ger hög tillförlitlighet behöver det kommunsammanbindande nätet kompletteras med ett antal fibersträckor. Det gör systemet mer robust och ger alla 9 kommunerna i Sörmland en redundant lösning.

Nu tas det första steget mot det målet.

Post- och telestyrelsen beslutade att anslå 10 780 000 kronor för sträckan Vingåker - Hedenlunda (i Flens kommun) och Trosa – Vagnhärad.

- Det är bra att vi får ett system som inte är så sårbart, säger Marita Bengtsson, Regionförbundet Sörmlands ordförande. Inte minst stormen Gudrun visade behovet att bygga in flera möjliga vägar för olika former av kommunikation. Dessutom kommer det att gynna det lokala näringslivet då den största delen av kostnaden är grävning och återställning.

Kontaktpersoner:
Marita Bengtsson, Ronnie Wanberg Tele: 070 512 2082, 070 587 6850

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58