Meny

Fler innovationer

Regionförbundet Sörmland satsar 200 000 kronor i en större satsning på innovationer i Sörmland.

Styrelsen för Regionförbundet Sörmland fattade idag beslut om delfinansiering av en större satsning på innovationer i Sörmland. Det nu fattade beslutet innebär att Regionförbundet satsar 200 000 kronor som en del i ett arbete som Innovationsbron och Almi-företagen genomför för att stödja produktutveckling i småföretag. Det stöds av Nutek med 11 miljoner kronor och omfattar utöver Sörmland, också Stockholm län och Gotland. Länsstyrelsen i Södermanland stödjer också arbetet med 200 000 kronor.

- Gamla jobb försvinner i hela landet, också i Sörmland, säger Marita Bengtsson, ordförande i regionförbundet Sörmland. Därför måste vi skapa möjligheter för att få fram nya idéer som kan ge produktion och arbetstillfällen i våra företag.

Tanken är att arbetet ska inriktas på att stödja innovationer i befintliga företag genom att ta tillvara nya idéer och lotsa dessa fram till en färdig tjänst eller produkt. Under projekttiden som är 1,5 år kan goda idéer få stöd med bidrag från 50 000 upp till 800 000 kronor. Bakgrunden till satsningen är den strukturomvandling som pågår som innebär att tillverkande industri flyttar ut verksamhet till låglöneländer. Utvecklingen utgör en utmaning att skapa nya jobb genom att finna och omvandla goda idéer till produktion av tjänster och varor.

Den satsning som nu görs är ett led i att skapa det som kallas ”innovationsmotor”, det vill säga en funktion där nya idéer kan tas om hand, där rådgivning och expertishjälp inom juridik, marknadsföring prototyputveckling eller finansieringshjälp kan ges. Ett första steg är nu att stödja produktutveckling inom befintliga företag

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58