Meny

Jämställdhet för ökad tillväxt

Regionförbundet Sörmland satsar 100 000 kronor för jämställdhetsarbete som drivkraft i det regionala utvecklingsarbetet, Sörmland Jämt.

Dagens styrelsebeslut att anslå 100 000 till Sörmland Jämt är en åtgärd inom ramen för regionala tillväxtprogrammet. Ambitionen är att öka kunskapen om varför jämställdhet är en tillväxtfaktor och hur man praktiskt kan arbeta med jämställdhet. Projektet ska leda fram till en modell- en regional plattform - som kommer att ge ett nytt perspektiv på jämställdhetsarbetet.

Projektet ska också ge ökade kunskaper hos de deltagande organisationerna och ökad medvetenhet av nyttan med jämställdhetsintegrering.

De fyra prioriterade aktivitetsområdena i projektet är: jämställdhetsintegrering, företagande, arbetsmarknad och jämställda organisationer. Dessa områden knyter an till tillväxtprogrammets fyra insatsområden arbetskraftsförsörjning, regionförstoring, entreprenörskap och innovationssystem och kluster.

Arbetet bedrivs till stor del med utåtriktade metoder som seminarier, workshops, handledda utbildningar, riktade utbildningar och nätverksträffar. I jobbet ingår också internationella utblickar. Det kommer att bildas handledningsgrupper där grupper kan få stöd med praktiskt arbete. Uppföljningar och utvärderingar görs dels löpande och dels när projektet är avslutat.

Målgruppen innefattar följande grupper: aktörer och organisationer som jobbar med regionens tillväxt- och utvecklingsfrågor, beslutsfattare i politiska frågor, affärsrådgivare, personalansvariga, jämställdhetsansvariga med flera. Projektet är treårigt och omfattar sammanlagt knappt 13 miljoner kronor för samtliga tre år. Länsstyrelsen och Europeiska socialfonden är huvudfinansiärer för projektet. Regionförbundet skjuter till 100 000 för 2005 med sikte på att även bidra med finansiering för år 2006 och 2007.

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58