Meny

Regionförbundet Sörmland förordar Förbifart Stockholm i sitt yttrande till Vägverket

Styrelsen för regionförbundet Sörmland har idag svarat på en remiss till Vägverket Region Stockholm angående Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet.

Styrelsen förespråkar i sitt yttrande alternativet Förbifart Stockholm som innebär en vägsträckning från E4/E20 vid Kungens Kurva via Sätra, Kungshatt, Lovön, Vinsta, Lunda, Hjulsta till Häggvik på E4. Det alternativet ställs i utredningen mot Diagonal Ulvsunda som går från E4/E20 vid Kungens Kurva huvudsakligen i tunnel till trafikplats Kista på E4.

- Förbifart Stockholm knyter ihop den stora regionen bättre än det andra alternativet, säger Marita Bengtsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland i en kommentar. Det stödjer också en utveckling mot fler centra i Stockholm-Mälarregionen som helhet, vilket är önskvärt.

- Märkligt nog har Vägverkets utredning inte belyst den storregionala betydelsen av goda möjligheter att passera genom och förbi Stockholm. Exempelvis är det nödvändigt att man kan nå Arlanda enkelt från hela Mälardalen. Vägverkets projekt som syftar till effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet skulle stärkas av ett storregionalt perspektiv. Jag är då övertygad om att förbättrade förbindelser förbi Stockholm tillsammans med åtgärder på väg 55 (Norrköping-Uppsala) och Räta linjen (vägförbindelsen Gävle-Norrköping) kommer att bidra till att stärka hela Stockholm-Mälarregionen, säger Marita Bengtsson.

För mer information, kontakta:
Marita Bengtsson 070 – 512 20 82 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58