Meny

Regionförbundet Sörmland startar Bredband 15 och slutför därmed bredbandsutbyggnaden i Sörmland

Regionförbundet Sörmlands styrelse fattade idag beslut om att genomföra den sista etappen av bredbandsutbyggnaden, Bredband 15, så att de resterande 15 procent av hushållen kan få bredband.

En möjlig lösning för att nå den resterande delen av länets hushåll är genom s k rundstrålande radiokommunikation. En sådan lösning ger den önskade täckningen utom i begränsade områden med svackor i terrängen eller bakom berg.

Den hittills genomförda bredbandsutbyggnaden ”Projekt Bredband Sörmland” har skett genom en lyckosam gemensam upphandling. Därför erbjuder Regionförbundet Sörmland sig även denna gång att samordna kommunernas upphandling av bredband. Projektet beräknas kunna påbörjas i maj 2005 och vara klart under april 2006.

Staten bidrar med 25 Mkr till utbyggnaden. Upphandlingen kommer att visa vad kommunerna behöver bidra med. Kostnaderna för upphandlingsprojektet, Bredband 15, beräknas till 800 000 kronor. 760 000 kronor av dessa utgörs av statsbidrag, och resterande 40 000 kronor finansieras av länets kommuner.

Projektet ”Bredband Sörmland” som kommer att vara avslutat under våren 2005 har levererat utbyggnad av bredband till 114 orter i Sörmland motsvarande 85 procent av länets hushåll.

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58