Meny

Samarbete med Linköpings universitet

Styrelsen för regionförbundet Sörmland fattade idag beslut om att anslå 300 000 kronor för vardera åren 2005 och 2006 till ett samverkansprojekt med Linköpings universitet riktat mot små och medelstora företag i Sörmland.

Projektets syfte är att genom ökade kontakter mellan universitetet och företagen öka företagens tillgång till aktuell kunskap och forskning inom företagens branscher. Redan idag har Linköpings universitet ett liknande projekt pågående med Regionförbundet Östsam och har utvecklat olika metoder för samverkan.

Genom samarbetet kommer kommunerna Flen, Vingåker, Katrineholm, Nyköping och Oxelösund erbjudas:

  • Nya vägar att öka kunskapsflödet och kontakterna mellan små och medelstora företag och universitetet.
  • Möjligheter för studenter och universitet att ta till sig praktiska erfarenheter från arbetslivet.
  • Möjlighet att få ut forskningskompetens i regionen via studenter och handledare.
  • Möjligheter för studenter med olika kunskaper, etnicitet och bakgrund att få en inkörsport till arbetslivet.
  • En möjlighet för olika nätverk och kluster att få tillgång till studentarbeten.

Regionförbundet Sörmland har redan idag samarbete med Mälardalens högskola.

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58