Meny

Start för bygge av förbifarten i Katrineholm 2009

Vägverket har reviderat den nationella vägplanen som följd av Trollhättepaketet. I planen anges byggstart för förbifart Katrineholm till perioden 2008-2011. Enligt Vägverket innebär detta att byggstart ska kunna ske 2009 eller senast 2010.

- Det är mycket positivt att byggstarten ligger kvar i närtid och att vägverket nu kommit igång med att ta fram en arbetsplan för förbifarten, säger Maria Bengtsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland och kommunalrådet i Katrineholm, Jan Larsson i ett gemensamt uttalande.

Hotbilden var en byggstart först år 2011 eller 2012. Vårt opinionsarbete och vårt goda samarbete med Vägverket har gett resultat.

- Men vi är inte nöjda och tar inte ut någon seger i förskott. Regionförbundets och kommunens ambition är byggstarten ska ske så snart möjligt och helst redan 2008. Vi kommer att fortsätta bevaka och driva på i frågan ända tills spaden är i backen.

För ytterligare upplysningar:
Marita Bengtsson, ordförande Regionförbundet Sörmland, 070 512 2082
Jan Larsson, kommunalråd, Katrineholm, 070 823 9616 Lars Wogel, 070 6497486

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58