Meny

Start för bygge av förbifarten i Katrineholm 2009

Vägverket har reviderat den nationella vägplanen som följd av Trollhättepaketet. I planen anges byggstart för förbifart Katrineholm till perioden 2008-2011. Enligt Vägverket innebär detta att byggstart ska kunna ske 2009 eller senast 2010.

- Det är mycket positivt att byggstarten ligger kvar i närtid och att vägverket nu kommit igång med att ta fram en arbetsplan för förbifarten, säger Maria Bengtsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland och kommunalrådet i Katrineholm, Jan Larsson i ett gemensamt uttalande.

Hotbilden var en byggstart först år 2011 eller 2012. Vårt opinionsarbete och vårt goda samarbete med Vägverket har gett resultat.

- Men vi är inte nöjda och tar inte ut någon seger i förskott. Regionförbundets och kommunens ambition är byggstarten ska ske så snart möjligt och helst redan 2008. Vi kommer att fortsätta bevaka och driva på i frågan ända tills spaden är i backen.

För ytterligare upplysningar:
Marita Bengtsson, ordförande Regionförbundet Sörmland, 070 512 2082
Jan Larsson, kommunalråd, Katrineholm, 070 823 9616 Lars Wogel, 070 6497486

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Kommunikationschef

Ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58