Meny

Stor potential för ökad pendling på tåg – om tågen går

Den resandeundersökning som regionförbundet Sörmland redovisar idag visar att endast en av fem sörmlänningar som pendlar till arbete utanför länsgränsen åker tåg.

- Våra siffror visar att det finns en stor möjlighet att föra över arbetspendlingen till tåg, men då måste tågtrafiken i vårt län anpassas efter det, säger Marita Bengtsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland. Dagens situation är ohållbar med dålig turtäthet, förseningar, brist på sittplatser och undermåligt turupplägg. Den nyligen minskade framkomligheten på Essingeleden och införandet av trängselskatt i Stockholm är dagsaktuella exempel som också talar också för att göra det lättare för de som arbetspendlar till Stockholm att ta tåget.

- En fungerande kollektivtrafik med goda möjligheter att resa är också en av de viktigaste faktorerna för utvecklingen av länet och Stockholm-Mälarregionen, fortsätter Marita Bengtsson. Det ger människor chans att ta jobb och bo i en allt större del av Stockholm-Mälarregionen. Miljöskälen talar också för att öka pendlingen på tåg, liksom möjligheten till bättre framkomlighet.

Målet är att föra över mer av arbetspendlingen till kollektiva färdmedel

Regionförbundet Sörmlands styrelse har idag också antagit en viljeinriktning för kollektivtrafiken i länet. Målet är att flytta över mer av arbetspendlingen till kollektiva färdmedel.

Regionförbundet Sörmland deltar i det syftet i den politiska process i Mälardalen som syftar till en samlad trafikvision för hela området. För att föra över mer av arbetspendlingen till kollektiva färdmedel krävs ytterligare insatser både från länstrafiken och dess ägare, det vill säga kommunerna och landstinget i Sörmland.

- Resandeundersökningen ger oss ett gediget faktaunderlag för den kommande diskussionen, säger Marita Bengtsson.

För ytterligare upplysningar:
Marita Bengtsson, ordförande Regionförbundet Sörmland, 070-512 20 82
Kerstin Olsson, pressansvarig, 070 978 33 83 

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58