Meny

Utbyte Sörmland-Leningrads län

Regionförbundet Sörmland satsar 50 000 kronor för utbyte mellan kvinnliga småföretagare i Mellansverige och Leningrads län, WERAN Baltic Sea.

Styrelsen för Regionförbundet Sörmland fattade idag beslut om finansiering av en del i ett större projekt som ska vidareutveckla arbetet med att stimulera utbytet mellan kvinnliga småföretagare i Nordvästra Ryssland och Östra Mellansverige. Projektet WERAN står för kvinnors Entreprenörskap Resultat Affärsrelationer och Nätverk.

WERAN Baltic Sea är en fortsättning av ett utbyte mellan kvinnliga småföretagare i Sörmland och Leningrads län som startades år 2001. I denna del av projektet ingår politikermedverkan. Regionförbundets beslut att anslå 50 000 kronor avser delfinansiering för fem förtroendevaldas medverkan i en fortsättning av det projekt som avslutades 2003.

Projektet har liksom tidigare som mål att öka tillväxten genom att koncentrera sig på kvinnligt företagande. Tanken är nu att sprida och utveckla erfarenheterna från det första projektet till fler områden i Nordvästra Ryssland (Novgorod, Pskov och Vologda län samt fler kommuner i Leningrads län) samt i en förlängning till Östra Mellansverige (Sörmland, Östergötland, Gotland, Örebro och Västmanland, Uppsala och Stockholms län).

Projektbudgeten uppgår hittills till 11,7 miljoner kronor och finansieras av Sida med 9,8 miljoner kronor samt EU-Tacis med 200 000 Euro, det vill säga cirka 1,9 miljoner kronor. Språngbrädan Utvecklingskonsulter AB och Regionförbundet Sörmland är projektägare.

Bakgrund:
Det första projektet som startade år 2001 och hade som bas Sörmlands kvinnliga resurscentra. Projektet innehöll två delar, en för affärsutveckling och en för uppbyggnad av tre lokala resurscentra enligt sörmländsk modell i Schlisselburg, Vyborg och Luga i Leningrads län. Projektet finansierades med medel från Tacis, Östersjömiljarden II, Svenska EFS-rådet Växtkraft mål 3 samt Sida. Länsstyrelsen i Sörmland har varit projektägare sedan starten. Det första projektet ledde till 26 ryska affärskontakter och därav 10 till affärssamarbete med en rysk part. De tre lokala resurscentra är uppbyggda och i drift. Leningrads län har nu påtagit sig att vara försökslän för att sprida metoden med kvinnliga resurscentra i nordvästra Ryssland och därefter i hela Ryssland.

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-03

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58