Meny

1,75 miljoner kronor för fler innovationer

Regionförbundet Sörmland har vid dagens styrelsesammanträde fattat beslut om ökade insatser för fler innovationer, ökade affärskontakter kring Östersjön och fortsatt arbete för att få in fler kvinnor i styrelser.

Det sker genom fortsatt samverkan med ALMI Företagspartner Sörmland AB och Östsvenska Handelskammaren.

- Vi måste öka länets förmåga att ta tillvara människor med idéer, säger Marita Bengtsson, ordförande i regionförbundet Sörmland. Då får vi fram fler innovationer och i förlängningen fler jobb.

Regionförbundet har samverkat med ALMI och Östsvenska Handelskammaren kring genomförandet av delar av det regionala tillväxtprogrammet under 2004 och 2005

För innevarande år har styrelsen fattat beslut om att medfinansiera verksamheten med 1 000 000 kronor till ALMI. Medfinansieringen avser insatser på innovationsområdet, där en uppgift är att utveckla samarbetet och rollfördelningen med andra aktörer inom och utom länet inom innovationsområdet för att öka förmågan att ta tillvara och stödja innovationer.

ALMI ska arbeta mer med intressanta innovationer från idéstadiet till färdiga tjänster eller produkter och öka insatserna för produktutveckling och produktförnyelse i länets etablerade företag.

Östsvenska Handelskammarens verksamhet medfinansieras med 750 000 kronor och avser fortsatt arbete med näringslivskontakter mellan sörmländska företag och företag i nordvästra Ryssland och fortsätta arbetet med att bygga affärsrelationer mellan handelskamrarna i Leningradsregionen. Vidare ska Östsvenska Handelskammaren öka informations- och erfarenhetsutbytet kring handel med staterna kring Östersjön då många sörmländska företag har önskemål om att öka sitt arbete på dessa marknader.

Östsvenska Handelskammarens arbete med att få in fler kvinnor i styrelser går också vidare under 2006.

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58