Meny

300 000 kronor till fortsatt utveckling av entreprenörskap i skolan

Regionförbundet Sörmland har vid dagens styrelsesammanträde beslutat anslå 300 000 kronor för arbetslivspedagoger, fortsatt stöd till eldsjälar och uppbyggnad av en organisation för praktiksamordning och arbetslivskontakter i skolorna i Katrineholm, Flen och Vingåker.

- Vi är glada att kunna fortsätta den mycket lyckade verksamhet som påbörjats, säger Marita Bengtsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland. Vi behöver en öppnare och mer tillåtande attityd till företagande och entreprenörskap, ja till nya idéer överhuvudtaget. På så sätt kan vi ta tillvara mer av ungdomarnas skaparförmåga och kreativitet. Det kommer också att ge jobb på sikt.

Beslutet är en uppföljning av de satsningar Regionförbundet startade i regionen 2004, då ett arbete inleddes för att stärka samverkan mellan skolor och företag. Som utgångspunkt för det beslutet låg en enkät med 100 sörmländska rektorer som fick svara på frågor om hur arbetet med entreprenörskap gick till i skolan.

Styrelsens beslut idag förutsätter medfinansiering, då hela projektet omsluter ca 900 000 kronor. Tillväxtbanken bidrar med 100 000 per år i två år och resterande pengar skjuter de berörda kommunerna till.

Styrelsens inriktning är också att projektets idéer och resultat ska få spridning i länet. Om snarlika initiativ finns i fler kommuner kommer samverkan om dessa undersökas.

Det projekt som nu startas har ambition att nå en större målgrupp både inom KFV-regionen och i alla kommuner i länet. Målet med projektet är att PRAO ersätts och får en annan innebörd, att samarbetet skola - företag utvecklas och utökas, att kontakten med näringslivet ökar elevens motivation och lust till lärande samt att sprida erfarenheterna i länet och att ett regionalt utbyte påbörjas.

Sökande är Utvecklingsinstitutet i Katrineholm.

För information och kommentarer:
Daniel Portnoff Vice Ordf. Regionförbundet 
Mobil: 070-662 19 30

Birgitta Lundh Regionförbundet Sörmland  
Mobil: 070-649 74 88

Presskontakt, Regionförbundet Sörmland:

Annelie Engström
Mobil:070-29 25 777  Telefon: 0155-778 84

Kerstin Olsson
Mobil: 070-978 33 83 Telefon: 0155-778 83

Läs pressmeddelandet sm pdf

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58