Meny

7 av 10 Sörmlänningar är beredda att kompetensutveckla sig

7 av 10 av Sörmlänningar är beredda att kompetensutveckla sig på sin arbetsplats.

I dagens nummer av Dagens Industri kritiserar regionförbundets ordförande Marita Bengtsson och vice ordförande Daniel Portnoff att arbetsmarknadspolitiken inte bättre kan anpassas till lokala förhållanden.

-  Arbetslöshet skulle kunna förebyggas om fler fick en chans att öka sina kunskaper och sin kompetens, säger Marita Bengtsson och Daniel Portnoff i artikeln. Det skulle öka deras styrka och de skulle stå bättre rustade inför byte av jobb och branscher. Därför måste vi få en regional och lokal frihet och få ett inflytande över arbetsmarknadsmedlen.

-  Vi vet också genom en TEMO-undersökning vi genomförde i augusti i fjol att sju av tio sörmlänningar är beredda att kompetensutveckla sig på sin arbetsplats för att kunna ta ett nytt jobb.

Den bristande flexibiliteten gjorde att exempelvis länsarbetsnämnden i Sörmland inte kunde använda ca 12 miljoner kronor för år 2005 och så mycket som ca 57 miljoner kronor för år 2004 enligt siffror från AMS.

Vi bifogar artikeln i Dagens Industri i sin helhet, samt resultatet av den TEMO-mätning som artikeln refererar till.

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Hämta artikeln i Dagens Industri i pdf-format

Hämta resultatet av TEMO-mätningen i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58