Meny

EU-program för Östra Mellansverige till regeringen

Förslaget till nytt strukturfondsprogram för Östra Mellansverige överlämnas idag, tisdag, till näringsminister Maud Olofsson. Programmet har utarbetats i bred samverkan i de fem länen Södermanland, Västmanland. Örebro, Uppsala och Östergötland. Det ska bland annat medverka till att skapa 4 000 nya jobb och 2 000 nya företag i regionen.

Målsättningen är också att öka tillgängligheten och rörligheten i regionen. Efter ett intensivt arbete under hösten har partnerskapet i den fem länen godkänt innehållet i programmet. I partnerskapet ingår representanter från länsstyrelser, regionförbund, intresseorganisationer och föreningar. Det handlar det om att fördela ca 730 miljoner kronor från EU för programperioden 2007 – 2013. Med svensk medfinansiering handlar det om närmare två miljarder kronor under perioden.

- För Södermanlands del innebär programmet att våra gemensamma utvecklingsinsatser nära nog kommer att kunna tredubblas, säger länsrådet Kurt Ekelund på Länsstyrelsen och Göran Norberg, direktör på Regionförbundet Sörmland. Men för att få tillgång till pengarna måste vi från länet vara aktiva. Här måste alla dra sitt strå till stacken; myndigheter, näringsliv och högskolan. En god plattform är vårt Regionala tillväxtprogram.

Programförslaget lämnas till näringsminister Maud Olofsson kl 14.00 på tisdagen. Det överlämnas av länsrådet Lars Östring vid Länsstyrelsen i Örebro län, som haft i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med programmet för Östra Mellansverige. Innan årsskiftet ska programmet godkännas av EU-kommissionen.

I Södermanland kommer Länsstyrelsen och Regionförbundet Sörmland att fortsätta sitt nära samarbete för att genomföra programmet. Nutek (Verket för näringslivsutveckling) har det övergripande ansvaret för genomförandet.

Läs pressmeddelandet som pdf

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58