Meny

Fördyring av Förbifart Malmköping

Regionförbundet Sörmland har skickat brev till Näringsdepartementet där de skriver att det är orimligt att Sörmland ska stå för en fördyring på 37,5 miljoner kronor av länstransportplanen. Fördyringen beror på två skred som inträffat under bygget av förbifart Malmköping väg 53/55. Ett liknande brev med krav på att någon annan får stå för kostnaden av en fördyring har inte skickats till Näringsdepartementet tidigare.

– Den kraftiga omställningen av näringslivet med nedläggningen av flera större industrier. Som drabbade mellersta och västra Sörmland gjorde att man i länstransportplanen fokuserade på en solidarisk lösning för Sörmland. Det var en mycket krävande process för alla inblandade. Regionförbundet Sörmland tror att det kan vara svårt att få med sig kommunerna i Sörmland som ställt upp på nuvarande prioriteringar att göra en omprioritering av den har storleken, säger Marita Bengtsson, ordförande Regionförbundet Sörmland.

En första utredning av skreden visar på en fördyring av vägbygget med 40 % mot vad man har budgeterat till förbifarten. Regionförbundet Sörmland anser att denna fördyring inte kan tas av pengar från länstransportplanen för Sörmland 2004-2015.

I länstransportplanen 2004-2015 prioriterades särskilt bättre tillgänglighet till Västra Sörmland och effektiva trafiksäkerhetsåtgärder. En fördyring av vägbygget Förbifart Malmköping gör att dessa prioriteringar måste skjutas på framtiden. Om det inte genom en snabb prövning utreds vem som ska hållas ansvarig för fördyringen.

För information och kommentarer:
Carina Jönhill Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-778 89 Mobil: 070-347 78 89

Marita Bengtsson Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-512 20 82

Annelie Engström Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-778 84 Mobil: 070-292 57 77

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-04-18

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58