Meny

Första spadtaget för att bygga väg 55 vid Malmköping tas idag

-Äntligen! ”Det är mycket glädjande att projektet vid Malmköping är igång på allvar och det kommer att bli fler spadtag tills väg 55 får en tillfredställande standard på i första hand Katrineholm-Strängnäs” säger Regionförbundet Sörmlands vice ordförande Daniel Portnoff när Vägverket idag startade ombyggnaden.

Det var i samband med att Katrineholm tappade en mängd arbeten hösten 2001 som ett intensivt arbete startade för att ge orten en bättre tillgänglighet till Stockholm. Genom ett gott samarbete mellan berörda kommuner, Länsstyrelsen, Vägverket och Regeringen kunde Regionförbundet Sörmland anta en länsplan med utökade medel för perioden fram till 2015. I denna plan har åtgärderna på väg 55 givits högsta prioritet.

Genom de projekt som har byggstart idag byggs en besvärande flaskhals förbi Malmköping (väg 53) bort samtidigt som en första del på väg 55 från Malmköping och norrut får en högre standard med omväxlande två och ett körfält med mitträcke.

Närmast på tur står delen Katrineholm – Flen med byggstart 2008 samt förbifarten vid Katrineholm med byggstart 2009. Vid sidan av dessa vägbyggen har Vingåkers tågstation återinvigts och senare i år påbörjas bygget av regionaltågstationen i Gnesta. Detta tillsammans ger många nya resmöjligheter och stärker trafiken på Sörmlandspilen.

”Vi kommer att fortsätta arbetet med att skapa bättre tillgänglighet till Stockholmsområdet. Det är en nödvändig förutsättning för en positiv utveckling i området Katrineholm och mellersta Sörmland” säger Daniel Portnoff.

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-05

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58