Meny

Hållbarhetsdebatt med skratt

Vad är viktigast för Eskilstunas framtid? Är det jobben, tryggheten eller miljön? Samhället måste bli hållbart, men vad gör politikerna?

Fredagen den 12: e maj, 11:45 - 13:30 på Munktells Science Park, Eskilstuna debatterar Elina Linna (v), Lotta Finstorp (m), Anders Wijkman (kd) och Jörgen Danielsson (s) i ämnet hållbar utveckling.

Lyssna på Elina Linna, (v) debattera med Lotta Finstorp,(m) om ett hållbart samhälle. Elina Linna anser att den ökande flygtrafiken är ett stort miljöhot och Lotta Finstorp hävdar att flygtrafiken gör samhället mer hållbart.

Lyssna på Anders Wijkman (kd) som lät testa sitt blod och som visade sig innehålla bekämpningsmedel, mjukgörare, bromberade flamskyddsmedel och PCB. Anders Wijkman är mycket engagerad i hållbar utveckling på EU-nivå och anser att samhället har tio år på sig att lägga om kurs mot ett hållbart samhälle.

Lyssna på Jörgen Danielsson (s) som hävdar att det bästa sättet att få igång en sådan omställning är att stat och kommun köper miljövänligt, men att de idag inte vågar gå förbi EU för att stödja lokala producenter.

Johan Paulsen och Peder Falk från Stockholms stadsteater improviserar fram en hållbarhetsföreställning i samband med debatten.

Fredagen den 12:e maj Klockan 11:45 till 13:30 Munktells Science Park, Eskilstuna

För mer information kontakta:
Elisabeth Langgren Lundov, Regionförbundet Sörmland
0155-778 98 alt 070-666 49 64

Rolf Larsson, Hållbarhetsrådet
090-18 46 13 alt 070-332 95 41

Lars Erik Dahlin, Eskilstuna Kommun
016-101247 alt 070-549 12 47

Läs pressmeddelandet som pdf

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58