Meny

Lissabonstrategin presenteras i Riga

Benita Vikström och Lotta Finstorp har under året uppmärksammats för sina insatser i att få EU att ta plats på torgen i Sörmland. Resultatet man har lyckats nå är så intressant för andra regioner inom EU att man nu tillsammans med Elisabeth Langgren Lundov från Regionförbundet Sörmland har blivit inbjudna av Region Rigas borgmästare att delta i ett tvådagars seminarium om Lissabonstrategin den 5 och 6 oktober i Sigulda, Lettland.

Benita, Lotta och Elisabeth kommer under dessa två dagar att presentera sitt pågående arbete och delta i diskussioner om hur man ska komma vidare och hur man ska kunna arbeta med Lissabonstrategin i den dagliga verksamheten.

– Arbetet vi har gjort med Lissabonstrategin har uppmärksammats på flera håll inom EU och vårt mål att göra EU begripligt börjar ta form och allt fler regioner är nu intresserade av att se hur vi arbetar med processen här i pilotlänet Sörmland, säger Benita Vikström och Lotta Finstorp.

I konferensen deltar förutom Benita Vikström, Lotta Finstorp, Elisabeth Langgren Lundov, regionkommittén, Stockholms Brysselkontor, politiker och tjänstemän från Sigulda området.

Bakgrund:
Från hösten 2005 har Lotta Finstorp och Benita Vikström haft i uppdrag från Regionförbundet Sörmland att arbeta som politiska rapportörer för Lissabonstrategin. Rapportörernas uppgift är att ha ett särskilt ansvar för att integrera och kommunicera Lissabonstrategin på regional och kommunal nivå. Lissabonstrategin bygger på att kommunerna ska kunna jämföra sig med varandra och med världsledande länder för att sporras till att göra framsteg inom det indikatorerna man mäter. Målet är att man i augusti 2007 med hjälp av indikatorerna visa på torgen i Sörmland hur man ligger till med utvecklingen.

I Sörmland har man kommit överens om att i första hand mäta befolkningsutveckling, antal nystartade företag, antal anställda med utomnordisk bakgrund, antal invånare i åldern 20-24 med slutförd gymnasieutbildning, sysselsättningsgrad i gruppen 55-64 år mängden hushållsavfall och fossilbränsleanvändningen. Alla kommunchefer i Sörmland har ställt sig bakom handlingsplanen.

För information och kommentarer:
Benita Vikström (s) Kommunalråd, Oxelösund
Telefon: 0155-381 05 Mobil: 070-682 15 83

Lotta Finstorp (m) Kommunalråd, Flen
Telefon: 0157-190 05 Mobil: 070-510 62 38

Elisabeth Langgren Lundov Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-778 98 Mobil: 070-666 49 64

Annelie Engström Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 84 Mobil: 070-292 57 77

Läs pressmeddelandet som pdf

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58