Meny

Möjligheter till kreditgarantiförening

Regionförbundet Sörmland styrelse beslutade idag att man ska undersöka möjligheterna att medverka till att en kreditgarantiförening startar i Sörmland. Beslutet grundas på de svårigheter många småföretag upplever när det gäller att få lån. Enligt Svensks Näringslivs årliga företagsenkät säger 47 procent av företagen att få banklån är det i särklass största hindret för att expandera.

– En kreditgarantiförening i Sörmland skulle bli ett mycket viktigt tillskott för små och stora medelstora företag och för företag som står inför generationsskifte. Kreditgarantiföreningen skulle täcka en lucka i kapitalförsörjningen för dessa företag. Regionförbundet Sörmland är positiva till bildandet av en kreditgarantiförening. Det är dock i nuläget oklart om de ekonomiska förutsättningarna finns och därför kommer Regionförbundet Sörmland att utreda förutsättningarna för hur vi kan stödja en kreditgarantiförening i Sörmland, säger Marita Bengtsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Finansinspektionens beslutade 2003 att bevilja Sveriges Kreditgarantiförening för lokal utveckling tillstånd att bedriva finansieringsverksamhet. Det gör att Sverige har fått ett helt nytt system att för att trygga och möjliggöra kapitalförsörjning av mindre företag. Kreditgarantiföreningen är ett nätverk av regionala eller branschspecifika ekonomiska föreningar i Sverige. Man erbjuder privatpersoner, små och medelstora företag en borgen vid expansion, nystart och generationsskifte, då formell säkerhet saknas. På så sätt kan företagare, efter sedvanlig kreditprövning, låna pengar utan att riskera privatekonomin.

För information och kommentarer:
Lars Gunnar Gårdö Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-778 96 Mobil: 070-589 14 96

Marita Bengtsson ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-512 20 82

Annelie Engström presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-778 84 Mobil: 070-292 57 77

Läs pressmeddelandet som pdf

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58