Meny

Överenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget om tågtrafikens kostnader från och med 2007

Länets kommuner och Landstinget Sörmland träffade under torsdagseftermiddagen en överenskommelse om hur fördelningen av kostnaderna för länets tågtrafik ska fördelas mellan dem från och med 1 januari 2007.

Överenskommelsen undertecknades av kommunrepresentanter, i de flesta fall av kommunstyrelseordföranden och av landstingsstyrelsens ordförande på ett möte i samband med Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte på Båsenberga i Vingåker igår.

Innehållet i överenskommelsen beskrivs i ett PM som ligger till grund för de förändringar som ska göras i nu gällande avtal. Länstrafiken AB har fått i uppdrag att formulera det nya avtalet så att respektive kommun och Landstinget kan fatta beslut om det i sina fullmäktigen under hösten 2006.

Ägarna är överens om att ge Regionförbundet Sörmland i uppdrag att årligen anordna ägarmöten där ambitionsnivåer för trafik under kommande år ska diskuteras och fastställas.

Kostnaderna för tågtrafiken kommer i det framtida avtalet att fördelas längs respektive bana där Landstinget tar 50 % av kostnaden och resten fördelas mellan de kommuner som berörs av trafiken på banan. Fördelningen mellan kommunerna bygger på invånarnas resande i personkilometer räknat.

Detta är ett första steg i att se över fördelningen av kollektivtrafikens kostnader i länet. Nästa steg är att titta på de resterande delarna, bland annat busstrafiken. Ett sådant arbete har Regionförbundet Sörmland fått i uppdrag att starta så snart som möjligt.

För information och kommentarer:
Marita Bengtsson Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-512 20 82

Göran Norberg Förbundsdirektör, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-644 56 25

Carina Jönhill Ansvarig för Infrastruktur och trafik Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 89 Mobil: 070-347 78 89

Annelie Engström Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 84 Mobil: 070-292 57 77

Läs pressmeddelandet som pdf 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58