Meny

Pressinbjudan: EU tar plats på torgen i Sörmland

Kommunalråden Benita Vikström (s) och Lotta Finstorp (m) inbjuder till lunchseminarium på Europaparlamentet, Bryssel 10 maj, 2006 Benita Vikström och Lotta Finstorp tar detta initiativ för att presentera hur Lissabon processen tar form i Sörmland.

– Vi vill informera, inspirera och engagera. Vi måste vända processen och arbeta med ett ”bottom up” perspektiv, Politikerna måste äga processen hela vägen säger Benita Vikström och Lotta Finstorp.

Med hjälp av Lissabonstrategin som verktyg ska EU föras ner till människorna på torgen i Sörmland. Lissabonprocessen behöver ett ”bottom up” perspektiv som kopplas ihop med befintliga utvecklingsprocesser i länet och politikerna ska där det är möjligt omsätta Lissabonprocessens ambitioner till lokal och regional nivå.

Från hösten 2005 har Lotta Finstorp och Benita Vikström arbetat som politiska rapportörer för Lissabonstrategin. Rapportörernas uppgift är att ha ett särskilt ansvar för att integrera och kommunicera Lissabonstrategin på regional och kommunal nivå. Lissabonstrategin bygger på att kommunerna ska kunna jämföra sig med varandra och med världsledande länder för att sporras till att göra framsteg inom det indikatorerna man mäter. Visionen är att man på torget i Oxelösund och i Flen ska visa de mätbara indikatorerna och hur man står sig i förhållande till andra kommuner.

I Sörmland har man kommit överens om att i första hand mäta befolkningsutveckling, antal nystartade företag, antal anställda med utomnordisk bakgrund, antal 20-24 med slutförd gymnasieutbildning och sysselsättningsgrad i gruppen 55-64 år.

Vi hälsar media varmt välkomna

Tid: 10 maj, 2006 Klockan 13:00 -14:30
Plats: Europaparlamentet, Rum 170 EAS

Läs pressmeddelandet i sin helhet

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58