Meny

Projekt Robotdalen får medfinansiering

Regionförbundet Sörmland har på styrelsesammanträdet idag den 1 juni beslutat om att medfinansiera projekt Robotdalen med 250 000 under 2006.

Regionförbundet Sörmland medfinansierade projektet Robotdalen med 250 000 per år även under åren 2004 och 2005. Projektet är ett av tre projekt som VINNOVA har beviljat finansiering till under 10 år via programmet Vinnväx. Pengarna ska användas i Triple Helixsamverkan för att bygga upp ett system som ska driva robotinnovationer från idé till framgångsrik produkt.

Under 2006 ska man intensifiera arbetet med att sprida kunskap om robotteknik till små och medelstora företag. Kunskapsspridningen är mycket viktig för sörmländska företag då företag som fått hjälp genom Robotdalen har robotiserat sina företag tidigare än vad de annars hade gjort utan stöd. Vissa av företagen hade kanske inte sett fördelarna med robottekniken och hade kanske flyttat sin produktion utomlands eller lagt ner produktionen.

Projektet Robotdalen är en centrumbildning mellan näringsliv, samhälle och forskning inom industrirobotik, fältrobotik och robotik inom vård och omsorg. Tidigare har man bland annat gjort 58 förstudier i små och medelstora företag varav 22 av dessa företag finns i Sörmland. Över 50 % av företagen i förstudierna bedöms kunna gå vidare mot en robotisering. Tillsammans med Mälardalens Högskola och Örebro universitet har man tagit fram en tydlig FoU-strategi med fokus på små och medelstora företag. Man tog också fram en tydlig strategi inom Hälsorobotik med fokus på rehabilitering, träning och funktionsstöd.

För information och kommentarer:
Marita Bengtsson Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-512 20 82

Catharina Frändberg Ansvarig för Näringslivsutveckling och tillväxtfrågor, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 99 Mobil: 070-347 78 89

Annelie Engström Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 84 Mobil: 070-292 57 77

Läs pressmeddelandet som pdf

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58