Meny

Regionförbundet deltar i internationell konferens

Regionförbundet Sörmlands EU- nätverk åker till Bryssel den 7 mars 2006 för att delta i en konferens för europeiska internationella koordinatorer. Konferensen är ett tillfälle att få nya kunskaper om andra EU länder som har samma ansvar och utmaningar som Sörmland har med att föra ner EU: s budskap på en lokal och en regional nivå.

I en av konferensens fem workshops medverkar Elisabeth Langgren Lundov från Regionförbundet Sörmland. Under rubriken ”EU och Lissabonstrategin från ett regional nerifrån och upp perspektiv” presenterar Elisabeth det arbete som nu pågår i Sörmland med att få ner Lissabonstrategin på en lokal nivå. Sörmland är här ett pilotlän med de två rapportörerna Lotta Finstorp (m) Flen och Benita Vikström (s) Oxelösund. Deras vision är att ”Ta EU till torget i Oxelösund och Flen”.

Regionförbundet Sörmlands EU- nätverk samlas tre gånger om året och syftet med nätverket är att informera varandra om vad som pågår när det gäller internationellt arbete i de sörmländska kommunerna och att tydliggöra besluten som fattas i EU och hur de påverkar kommunerna i Sörmland. 
 
Detta är andra gången konferensen anordnas för europeiska, internationella koordinatörer. Initiativet till konferensen kommer från några av de nationella kommun- och regionförbunden i Bryssel. Temat på konferensen är ”Making Connections” och handlar om relationen mellan EU och den lokala och regionala nivån.
 
Till årets konferens är drygt 400 deltagare anmälda. Förutom konferensen besöker det sörmländska EU-nätverket Institutet för Tillväxtpolitiska Studier, EU kommissionens direktorat för Press och Kommunikation samt Helsingfors representationskontor. 
 
För information och kommentarer:
Elisabeth Langgren Lundov
Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-778 98
Mobil: 070-666 49 64

Annika Gamsäter
Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-778 97
Mobil: 070-666 41 53

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64