Meny

Regionförbundet Sörmland medfinansierar projektet Medicinskt kunskapscentrum

Regionförbundet Sörmland har vid dagens styrelsesammanträde beslutat att medfinansiera projektet Medicinskt kunskapscentrum med 275 000 kronor för 2006. Regionförbundet uttalar sig även positivt till medfinansiering för 2007 då det gäller projektet Medicinskt kunskapscentrum.

Under 2005 medfinansierade Regionförbundet ett antal utvecklingsprojekt som initierades av kommunerna i Sörmland. I Katrineholms kommun ville man satsa på att få igång arbetet med ett medicintekniskt kunskapscentrum. Idag omfattar kunskapscentret tre regioner, Katrineholm, Västerås och Linköping genom ett samarbete med Katrineholms kommun, Linköpings universitet och Mälardalens Högskola.

Kunskapscentrets idé är att utgöra en innovativ arena för att skapa tillväxt och verka kunskapsgenererande i regionen. Övriga medfinansiärer i projektet är Tillväxtbanken, VINNOVA och Kompetenscentret NIMED.

För information och kommentarer:
Marita Bengtsson Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-512 20 82

Catharina Frändberg Ansvarig för Näringslivsutveckling och tillväxtfrågor, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 99 Mobil: 070-347 78 89

Annelie Engström Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 84 Mobil: 070-292 57 77

Läs pressmeddelandet som pdf

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58