Meny

Skola i Fogelstadsanda

Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutade idag att bevilja ett bidrag på 250 000 kronor till en förstudie som ska visa om det är möjligt att starta en ”skola i Folgelstadsanda” för demokratiskt samhällsarbetet riktat till utlandsfödda svenskar.

Viadidakt (Katrineholms och Vingåkers kommun) och Åsa Folkhögskola vill under 2007 undersöka förutsättningarna att på detta sätt stimulera intresset för och öka kompetensen och att få utlandsfödda kvinnor och män att ta en plats i den svenska demokratin. För att göra det vill man undersöka om pedagogiken som användes i den kvinnliga Medborgarskolan i Fogelstad är användbar. Efter införandet av den kvinnliga rösträtten 1921 utvecklades en speciell pedagogik för att utbilda kvinnor i det demokratiska arbetet. Skolan var ovanlig genom att den samlade kvinnor från alla samhällsklasser och yrkesgrupper och med olika politiska inställningar.

Projektet faller inom ramen för ett av Regionförbundet Sörmlands huvudområden, kompetensutveckling. Även Viadidakt och Åsa folkhögskola medfinansierar projektet.

För information och kommentarer:
Catharina Frändberg Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-778 99 Mobil: 070-234 59 36

Marita Bengtsson Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-512 20 82

Annelie Engström Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 84 Mobil: 070-292 57 77

Hämta pressmeddelandet som pdf

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36