Meny

Sörmland samarbetar kring EU:s strukturfonder

Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland har bjudit in till att diskutera möjligheter och utmaningar på lokal och regional nivå genom EU: s strukturfonder. Onsdagen den 11 oktober på Solbacka Sport och Konferens samlas över 40 olika aktörer från Sörmland för att diskutera möjligheterna med att Sörmland från 2007 får möjlighet att söka EU- medel från programmet Mål 2 Konkurrens Östra Mellansverige.

För Sörmland innebär EU: s Strukturfonder nya möjligheter att stödja näringslivsfrågor, tillgänglighet, kompetensförsörjning, ökat arbetskraftutbud och samarbete utanför nationens gränser.

Ett program som styr användandet av EU-medlen ska lämnas in till regeringen den 31 oktober. Därför bjuder Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland in regionala aktörer för att diskutera möjligheterna och utmaningarna som EU pengarna kan ge. Under dagen har man även chans att komma med synpunkter på remissversionen av programmet.

Remissversion baseras på ett arbete som utförts av arbetsgrupper med representanter från alla länen i Östra Mellansverige. Programmet har utarbetats av programkansliet på länsstyrelsen i Örebro län och en styrgrupp, bestående av länsråd och regiondirektörer. Sörmlands representanter är Göran Norberg, Regionförbundet Sörmland och Kurt Ekelund Länsstyrelsen Södermanlands län.

Efter remissen kommer en bearbetning ske av programkansliet, partnerskapet och styrgruppen innan landshövdingen i Örebro formellt överlämnar den till regeringen. Regeringen ska sedan bearbeta/godkänna förslaget innan den skickas vidare till EU-kommissionen för beslut.

Programmet ska ligga inom ramen för EU: s regelverk och "En nationell strategi för regional konkurrenskraft och sysselsättning" som Regeringen antagit. Den nationella strategin ger ett ramverk, en meny, ur vilket regionerna ska välja insatser som bäst motsvarar det egna behovet. Strategins prioriteringar är Innovation och förnyelse; Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud; Tillgänglighet samt Strategiskt gränsöverskridande samarbete. Både i EU: s regelverk och i den nationella strategin trycker man hårt på Lissabonstrategins mål.

Mål 2 Östra Mellansverige syftar till att öka konkurrenskraften i Sörmland, Östergötland, Västmanland, Örebro och Uppsala län. Östra Mellansverige har blivit tilldelade 730 miljoner kronor under åren 2007-2013

För upplysningar och kommentarer
Regionförbundet Sörmland
Göran Norberg
0155-778 91, 070-644 56 25

Länsstyrelsen Sörmland
Kurt Ekelund
0155-26 40 02, 070-601 65 63

Läs pressmeddelandet som pdf

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58