Meny

Studiebesök i Bristol

Kommunalråden Benita Vikström (s) och Lotta Finstorp (m) åker den 14 – 15 november till Bristol, Storbritannien för att ta del av Bristols arbete med hållbar utveckling. Bristol utpekas som en förebild med sitt mycket framgångsrika arbete med att visa upp hållbar utveckling som indikatorer för sina invånare.

– Vi vill bidra till Sörmlands tillväxt och utveckling och ett av våra mål är att tillväxten i Sörmland ska utvecklas både socialt och ekonomiskt. Genom att konkret visa upp utvecklingen i Sörmland för sörmlänningarna hoppas vi kunna bidra till tillväxt och utveckling på ett positivt sätt som blir lätt för kommuninvånarna att ta till sig och bli stolta över, säger Benita Vikström och Lotta Finstorp.

Tillsammans med samtliga kommunchefer i Sörmland har man utarbetat en handlingsplan för Sörmland som kallas ”Lissabonstrategin tar plats i Sörmland” I handlingsplanen står det att Sörmlands kommuner ska aktivt bidra till förverkligandet av Lissabonstrategin för att nå en positiv tillväxt och hållbar utveckling av regionen. Kommuninvånarna i Sörmland ska få en ökad insikt och förståelse för indikatorernas betydelse för den regionala utvecklingen. Man ska sprida kunskap om medlemskapet i EU och betydelsen av medlemskapet för utvecklingen i Europa.

Anledningen till att man har valt att åka till Bristol på studiebesök är att Bristol kommun har varit något av en pionjär när det gäller att utveckla och använda hållbarhetsindikatorer. Bristol var en av de städer som deltog som samarbetspartner när EU tog fram sina indikatorer. Bristol var också pilotkommun när Storbritannien utvecklade sina egna nationella indikatorer. Arbete i Bristol har pågått sedan 1995. Indikatorer mäts och uppdateras årligen genom enkäter som går ut till hushållen. Här finner man både nationella indikatorerna och lokala indikatorer som man vet engagerar Bristol borna. Resultatet man får redovisas sedan i rapporter och på Internet.

Göran Wide t.f. Kommunchef Flen följer också med på resan till Bristol. Från Regionförbundet Sörmland kommer Elisabeth Langgren Lundov att medverka. Med på resan är också fyra personer från Sveriges Kommuner och Landsting, statistikavdelningen. Sveriges Kommuner och Landsting kommer att hjälpa Sörmland med att ta fram regionalstatistik kopplat till arbetet med indikatorerna.

För mer information och kommentarer:
Benita Vikström(s) Kommunalråd, Oxelösund
Telefon: 0155-381 05 Mobil: 070-682 15 -83

Lotta Finstorp(m) Kommunalråd, Flen
Telefon: 0157-190 05 Mobil: 070-510 62 38

Göran Wide T. F. Kommunchef, Flen
Telefon: 0157-190 00 Mobil: 070-344 93 71

Elisabeth Langgren Lundov Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-778 98 Mobil: 070-666 49 64

Annelie Engström Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 84 Mobil: 070-292 57 77

Läs pressmeddelandet som pdf

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58