Meny

Vision för Sörmland antagen

Regionförbundet Sörmland har vid dagens fullmäktigesammanträde fattat beslut om att anta en vision för Sörmland som ska ligga till grund för framtagandet av ett regionalt utvecklingsprogram.

Regionförbundets styrelse fattade i juni 2005 beslut om riktlinjer för ett arbete med ett regionalt utvecklingsprogram för Sörmland. Nu har Regionförbundet arbetat fram en vision som fullmäktige idag har beslutat ska ligga till grund för det regionala utvecklingsprogrammet. ”Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland”.

Arbetet med att ta fram visionen baserades på ett bildspel och en broschyr för att stimulera till en bred diskussion om det framtida Sörmland.

- Det är viktigt att notera att diskussionen inte är avslutad bara för att visionen är presenterad utan det är ett pågående samtal som kommer att ge vidare inspirationen i arbetet med visionen och det fortsatta arbetet med det regionala utvecklingsprogrammet, säger Inger Jonasson Sjödin ordförande Regionförbundets fullmäktige.

Diskussionen om visionen har fram till nu först i olika nätverk, i kommuner och partier, även media har uppmärksammat arbetet. I februari 2006 ordnades ett seminarium som ett led i framtagandet av visionen.

För information och kommentarer:
Inger Jonasson Sjödin Ordförande Fullmäktige, Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-245 746 Mobil: 070-644 12 01 

Göran Norberg Förbundsdirektör, Regionförbundet  
Telefon: 0155-778 91 Mobil: 070-644 56 25

Annelie Engström Presskontakt, Regionförbundet Sörmland 
Telefon: 0155-778 84

Läs pressmeddelandet i sin helhet

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58