Meny

2007

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2007-12-20 Regionen enig om den framtida trafiken

Idag vid lunchtid undertecknade företrädare för de fem länen i Stockholm-Mälarregionen en historiskt unik överenskommelse om den framtida infrastrukturen och trafiken i regionen. Bland de regionala undertecknarna fanns Regionförbundet Sörmlands ordförande, Marita Bengtsson (S) och vice ordförande, Daniel Portnoff (M).

Läs mer

2007-12-13 Regionförbundet vill att Skavsta klassas som nationellt strategisk flygplats

Regionförbundet Sörmland anser att Skavsta flygplats ska klassas som en nationellt, strategisk flygplats och inte i kategorin regionalt, strategisk flygplats som tidigare föreslagits.

Läs mer

2007-12-13 Regionförbundet Sörmland satsar på den kreativa sektorn - med en knapp miljon

Projektet KRUT – Kreativ Utveckling, får 300 000 kronor per år, i tre år, för att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap, företagande och kompetensutveckling inom den kreativa sektorn och därigenom öka tillväxten.

Läs mer

2007-12-13 Regionförbundet finansierar projekt om regionala flygplatser

Med en insats på cirka 150 000 kronor per år i tre år kan Sörmland vara med i ett projekt som omsluter totalt 25 miljoner kronor.

Läs mer

2007-12-13 Oxelösunds hamn bör räknas som strategiskt viktig anser Regionförbundet

Regionförbundet finner det märkligt att inte Oxelösunds hamn har pekats ut som strategiskt viktig med tanke på dess geografiska förutsättningar (djup, kort insegling, infrastruktur, närhet till Stockholm/Norrköping) och dess storlek.

Läs mer

2007-12-13 Kombiterminalen i Eskilstuna bör betraktas som strategiskt viktig anser Regionförbundet

De tre målsättningar som anges i Banverkets rapport som särskilt viktiga för en strategisk kombiterminal kan anses uppfyllda för Eskilstuna kombiterminal. Priset i terminalen är konkurrenskraftigt, terminalen är öppen för olika kunder på lika villkor och terminalen kan hantera såväl containers som trailer och växelflak. Kombiterminalen i Eskilstuna fungerar alltså som en fullserviceterminal.

Läs mer

2007-11-30 Unikt tillfälle att lära sig mer om EU-finansiering av projekt!

Hur gör man för att få sitt projekt finansierat av EU? Nu ordnar Regionförbundet Sörmland tillsammans med Europa Direkt Eskilstuna den 5 december en dag som kommer att svara på just den frågan!

Läs mer

2007-11-28 Pressinbjudan till Tillväxtforum

Onsdagen den 28 november arrangerar Regionförbundet Sörmland sitt fjärde och sista Tillväxtforum inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet.

Läs mer

2007-11-06 Ny rapport från regionförbundet - Vi är redan på väg mot en förstorad region

Utvecklingsinriktningen är entydig – det pågår ett politiskt välförankrat och brett strategi- och planarbete i hela Sörmland för att stärka kopplingarna till Stockholms funktionella arbetsmarknad och i något fall söderut mot Östergötland.

Läs mer

2007-10-12 Krav på mer pengar till järnvägar och vägar

Läs mer

2007-10-09 Marita Bengtsson inviger förbifart Malmköping

Imorgon, onsdagen den 10 oktober, klockan 14.00 invigs den nya förbifarten i Malmköping. Utöver Regionförbundet Sörmlands ordförande Marita Bengtsson, (s), deltar även Flens kommunalråd Anders Berglöv (s) och Christer Agerback, Vägverket region Mälardalens direktör.

Läs mer

2007-10-08 Joyce Kimwaga Lundin en av Aftonbladets hjältar?

Ska en av initiativtagarna till de svenska mikrokrediterna – Joyce Kimwaga Lundin i Vingåker - bli en av de Svenska Hjältar som tidningen Aftonbladet utser?

Läs mer

2007-10-08 Dubbelspår på Svealandsbanan krävs

I en skrivelse till Näringsdepartementet kräver Regionförbundet Sörmland att de medel på 1 180 miljoner kronor som ursprungligen fanns i Banverkets plan ligger kvar oförändrat. I förslaget som Banverket lagt föreslår de att 369 miljoner kronor ska överföras från Svealandsbanan till andra projekt. Det är en tredjedel av investeringarna som behövs till kapacitetsförstärkningar på delen Södertälje – Eskilstuna.

Läs mer

2007-10-04 Gemensam presentation till Infrastrukturministern

Hela Stockholm-Mälarregionen är eniga om att det behövs satsas mer på nya järnvägar och vägar. Ett omfattande arbete inom Mälardalsrådets ram har skapat en samsyn mellan de fem länen (Sörmland, Stockholm, Uppsala; Västmanland och Örebro) om vilka prioriteringar som behövs göras. Dessutom vill man poängtera att länen tillsamman utgör en funktionell region och att det därför behövs ett sammanhängande transportsystem.

Läs mer

2007-09-28 Öka takten - Sörmlands politiker i gemensam manifestation

Stockholm-Mälarregionen behöver mer pengar till spår och vägar. Därför kräver politikern i Sörmland inte bara sin andel av kakan. Kakan måste dessutom bli större. Idag satsar många andra länder mer på infrastruktur än vad Sverige gör. Vi halkar efter! Det är budskapet som politikerna i Sörmland förmedlar på ett flertal tågstationer runt om i Sörmland på tisdag den 2 oktober mellan klockan 06:00-08:00.

Läs mer

2007-09-25 Regionförbundet Sörmland: Vad kan vi lära av Irland?

Den 25-28 september äger Regionförbundet Sörmlands årliga ledningskonferens rum i Dublin, Irland, som under lång tid varit en av de snabbast växande ekonomierna i västvärlden.

Läs mer

2007-09-21 1,2 miljoner till unga entreprenörer

Den ideella ungdomsorganisationen Communicare i länet får 1,2 miljoner kronor av Regionförbundet Sörmland för att medfinansiera projektet Attityd 2010.

Läs mer

2007-09-20 Projekt Robotdalen medfinansieras med 6 miljoner

Regionförbundet Sörmland har på styrelsesammanträdet idag, den 20 september, beslutat att medfinansiera projekt Robotdalen med 1,5 miljoner kronor per år under åren 2007-2010.

Läs mer

2007-09-20 Vi säger ja till regionförstoring

- Vårt yttersta mål är att bilda en större region tillsammans med Stockholm. I en globaliserad värld krävs större differentierade regioner och Stockholm behöver stärka sin konkurrenskraft för att mäta sig mot resten av världen och dess storstadsregioner. Det är vår fasta övertygelse att Stockholm behöver Sörmland för att stärka denna konkurrenskraft.

Läs mer

2007-09-20 Nya satsningar på landsbygdsturism

Regionförbundet Sörmland beslutade vid sitt styrelsemöte idag, torsdagen den 20 september, att medfinansiera projektet landsbygdsturism med totalt 1,2 miljoner kronor under tre och ett halvt år.

Läs mer

2007-09-07 Vad innebär EU-miljoner till Sörmland

Från och med i höst kan man även i Sörmland ansöka om EU-medel för att förverkliga sina idéer. EU:s strukturfonder kan förstärka länets egna pengar med flera miljoner kronor årligen för att satsa på tillväxt, utveckling och kompetensutveckling. För att få del av dessa pengar måste dock ett antal krav uppfyllas.

Läs mer

2007-08-14 Fredrik Lindström gästar regionförbundets mötesplats

Regionförbundet Sörmland arrangerar torsdagen den 16 augusti sin årliga mötesplats. Arrangemanget som nu anordnas för fjärde året i rad är en naturlig mötesplats för att utveckla och stärka samverkan mellan näringsliv, högskolor och myndigheter i länet. Deltagarna, cirka 140 personer, har alla viktiga roller i regionens utveckling.

Läs mer

2007-06-10 Lotta Finstorp vald till ny ordförande i Lisbon Regions Network

Lotta Finstorp (m), landstingsråd i Sörmland, valdes i fredags kväll, 8 juni till ny ordförande i Lisbon Regions Network.

Läs mer

2007-06-01 Remissyttrande reviderade långsiktiga investeringsplaner

Regionförbundet Sörmland har som länets planeringsansvariga organ tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanlands län fått i uppdrag att samordna kommunernas samt trafikhuvudmannens synpunkter på Vägverket och Banverkets förslag till revidering av de långsiktiga planerna på järnväg och väg.

Läs mer

2007-05-31 Medfinansiering av Teknikcollege

Regionförbundets styrelse beslutade idag att medfinansiera projektet Teknikcollege i Strängnäs med 180 000 kronor under 2007 och 2008.

Läs mer

2007-05-30 Ökad tillväxt och sysselsättning, 150 representanter möts på Hedenlunda i Flen

Fredagen den 8 juni samlas 150 inbjudna politiker, tjänstemän och representanter från näringsliv och universitet på Hedenlunda slott i Flen. Där kommer de att diskutera nyttan med Lissabonstrategin och hur man arbetar med den på lokal och regional nivå. Inbjudna att tala på konferensen är bland andra finansminister Anders Borg, EU-minister Cecilia Malmström och SACO:s ordförande Anna Ekström.

Läs mer

2007-05-25 Regionförbundet får besök av kvinnor från Bangladesh

Måndagen den 28 maj får företrädare för Regionförbundet Sörmland, med ordförande Marita Bengtsson i spetsen, besök av ett antal kvinnor från Bangladesh. Mötet är en del av ett utbytesprogram där besökarna har egen erfarenhet av så kallade mikrokrediter som uppmärksammades i samband med att Nobels fredspris tilldelades Muhammad Yunus och Grameen Bank förra året.

Läs mer

2007-05-11 Infrastrukturminister Åsa Torstensson besöker Regionförbundet Sörmland

På måndag och tisdag, den 14 och 15 maj, kommer infrastrukturminister Åsa Torstensson till Katrineholm och Nyköping.

Läs mer

2007-05-09 Regionförbundet lovordat för Lissabonarbete

Regionförbundet Sörmland uppmärksammas särskilt i ett färskt utskick från Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs mer

2007-05-07 Monica Swärd ny kommunikatör

Från och med den 2 maj arbetar Monica Swärd som ny kommunikatör på Regionförbundet Sörmland i Nyköping.

Läs mer

2007-04-26 Sörmland skriver under avsiktsförklaring

Avsiktsförklaringen om Citybanan är nu klar och kommer att undertecknas torsdagen den 26 april av företrädare för landsting, kommuner och staten. Med anledning av detta vill Regionförbundet Sörmland göra följande uttalande:

Läs mer

2007-03-27 Trafiksäkerhetsbygge på väg 55 delas upp i två etapper

Regionförbundet Sörmlands styrelse har idag beslutat att revidera länstransportplanen för att täcka den fördyring som uppstått efter två ras på väg 53, Förbifart Malmköping. Det innebär att 37,5 miljoner kronor tas av det planerade trafiksäkerhetsbygget på väg 55, mellan Katrineholm och Flen.

Läs mer

2007-03-23 En miljon till SIM

Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutade idag att fortsätta finansiera arbetet kring Sörmlands Innovationsmotor, med en miljon kronor under 2007.

Läs mer

2007-03-23 Regionförbundet medfinansierar IFS

Regionförbundet Sörmland medfinansierar Internationella företagarföreningen i Sveriges utbyggnad i Sörmland.

Läs mer

2007-02-26 Sörmland tecknar nytt samarbetsavtal med Leningradregionen i Ryssland

En delegation från Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län besöker den 27-28 februari Leningradregionen i Ryssland. Syftet med besöket är bl a att diskutera vad som hittills har uppnåtts inom ramen för det samarbete som startade mellan de båda länen 1998 och hur samarbetet skall bedrivas framöver. Ett nytt samarbetsavtal för åren 2007 - 2009 ska undertecknas.

Läs mer

2007-02-14 72 timmars race - det lyckades

Det lyckades, Regionförbundet Sörmland och Kaj Mickos, professor i Innovationsteknik på Mälardalens Högskola och rådgivare på Innovation Stockholm är strålande glada. Testet att producera innovationer på 72 timmar har visat sig vara ett mycket lyckat koncept. På 72 timmar har man lyckats ta fram 30 utvecklingsbara idéer och av dem är 7 stycken inlämnade till Patent och Registreringsverket. Dessutom har man lyckats sluta tre avtal med produktion och distributionsföretag.

Läs mer

2007-02-08 72 timmar från idé till produkt på marknad

Regionförbundet Sörmland och Kaj Mickos, professor i Innovationsteknik på Mälardalens Högskola och rådgivare på Innovation Stockholm ska tillsammans med näringslivet, det offentliga och studenter i Sörmland skapa minst en produkt inom dagligvaruhandeln på 72 timmar. Det hela startar med en inspirationsdag den 9 februari klockan 10:00 och avslutas den 14 februari klockan 16:00 med en färdig produkt.

Läs mer

2007-02-02 Ny turismstrategi diskuteras i Sörmland

Regionförbundet Sörmland kommer under veckorna sex till åtta att besöka kommunerna i Sörmland för att presentera och diskutera arbetsdokumentet ”En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009” med kommunchefer, kommunalråd och turistansvariga i respektive kommun.

Läs mer

2007-01-25 Regionförbundet Sörmland har fått ny styrelse

Regionförbundet Sörmlands fullmäktige valde idag ny styrelse för mandatperioden 2007- 2010. Marita Bengtsson (s) har fått förnyat förtroende som ordförande och Daniel Portnoff (m) är fortsatt vice ordförande.

Läs mer

2007-01-18 Sörmländsk kreditgaranti förening bildad

Idag torsdagen den 18 januari bildades Kredit Garanti Förening Sörmland (KGF Sörmland). Regionförbundet Sörmland inbjöd idag till den konstituerande stämman. Till ordförande valdes Anders Danielsson, VD Presto, Katrineholm.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58