Meny

1,2 miljoner till unga entreprenörer

Den ideella ungdomsorganisationen Communicare i länet får 1,2 miljoner kronor av Regionförbundet Sörmland för att medfinansiera projektet Attityd 2010.

Det beslutade Regionförbundet Sörmland vid sitt styrelsemöte, torsdagen den 20 september.

Syftet med projektet är att öka det entreprenöriella tänkandet och därmed utveckla det personliga entreprenörskapet hos ungdomar mellan 18-25 år till alla kategorier, d v s anställda, arbetslösa, studenter, företagare med flera. Initiativtagarna hoppas därmed att nyföretagandet främjas och att en ny generation entreprenörer skapas. Communicares främsta syfte är dessutom att arbeta för entreprenörskap, motivation och egen handlingskraft.

- Regionförbundet Sörmland är positivt till insatser som stimulerar till att förändra attityder till entreprenörskap och till ett ökat entreprenöriellt tänkande. Insatser för en förbättrad attityd till entreprenörskap är ett prioriterat område, säger Daniel Portnoff, vice ordförande för Regionförbundet Sörmland i en kommentar till dagens styrelsebeslut och fortsätter:

-Vi har tidigare stöttat Ung företagsamhet, Nya uppdraget och Entreprenörskollo. Detta är ytterligare en bra insats som verkar i samma riktning.

För information och kommentarer:
Daniel Portnoff, (m) Vice ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-662 19 30

Göran Norberg Förbundsdirektör, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-644 56 25

Monica Swärd Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 83 Mobil: 070-528 49 58

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-05

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58