Meny

72 timmar från idé till produkt på marknad

Regionförbundet Sörmland och Kaj Mickos, professor i Innovationsteknik på Mälardalens Högskola och rådgivare på Innovation Stockholm ska tillsammans med näringslivet, det offentliga och studenter i Sörmland skapa minst en produkt inom dagligvaruhandeln på 72 timmar. Det hela startar med en inspirationsdag den 9 februari klockan 10:00 och avslutas den 14 februari klockan 16:00 med en färdig produkt.

– Ge mig 72 timmar, människor som vill delta, experter inom alla delar av innovationsprocessen och professionella rådgivare så ska jag leverera minst en produkt klar för marknaden under tiden säger Kaj Mickos.

Kaj Mickos har arbetat fram en innovationsmodell som nu ska testas. Under 72 timmar ska problem behandlas och lösas. Minst en produkt ska testas och undersökas och slutligen skyddas och säljas. Det finns rådgivare, industridesigner och folk från patent och registreringsverket färdiga att rycka in och hjälpa till under processen.

I Sörmland pågår arbetet med att skapa Sörmlands innovationsmotor (SIM) och flera aktörer i länet samarbetar för att förbättra innovationsklimatet och stärka innovationssystemet. Det här projektet är en testkörning för att se om det går att få fram innovationer på så kort tid. Projektet är också ett sätt att lyfta fram hur viktigt det är med nya innovationer.

– Det här är ett sätt för oss i Sörmland som jobbar med budskapet att innovationer är viktigt för Sörmlands tillväxt att visa hur man kan arbeta med att skapa nya produkter. Deltagarna blir innovationsambassadörer för Sörmland. Faller det här projektet väl ut har vi kommit en bra bit på väg vad det gäller den Sörmländska innovationsmotorn säger Birgitta Lundh ansvarig för kompetensutveckling och FoU på Regionförbundet Sörmland.

Förutom Regionförbundet Sörmland har Sörmlands Sparbank/Tillväxtbanken, Rekarnestiftelsen, Innovation Stockholm och Almi Företagspartner Sörmland finansierat pilotprojektet 72 timmars racet.

Media är varmt välkomna att besöka Hagabergs Kurs & Konferens i Södertälje under de 72 timmarna som projektet pågår.

Fredagen den 9 februari samlas man för problemsamling, se bifogat program, under helgen jobbar alla hemifrån för att på måndagen den 12 februari starta det intensiva arbetet som avslutas på onsdagen den 14 februari klockan 16:00 då förhoppningsvis det finns en färdig produkt att presentera.

Vi kommer att skicka ut information den 14 februari efter klockan 16:00 om den färdiga innovationen.

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-09

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58