Meny

Gemensam presentation till Infrastrukturministern

Hela Stockholm-Mälarregionen är eniga om att det behövs satsas mer på nya järnvägar och vägar. Ett omfattande arbete inom Mälardalsrådets ram har skapat en samsyn mellan de fem länen (Sörmland, Stockholm, Uppsala; Västmanland och Örebro) om vilka prioriteringar som behövs göras. Dessutom vill man poängtera att länen tillsamman utgör en funktionell region och att det därför behövs ett sammanhängande transportsystem.

Detta presenteras idag på regeringskansliet där infrastrukturminister Åsa Torstensson bjudit in landets samtliga län och regioner för att ta del av de infrastrukturbehov som finns inför den inriktningsproposition som ska läggas fram i början av nästa år. Stockholm-Mälardalen har valt att inför dagens hearing göra en gemensam presentation.

Sörmland representerades av Lotta Finstorp, (M) landstingsstyrelsens ordförande, Jörgen Danielsson, (S) oppositionsråd i landstinget samt Erik Zetterlund, vd Oxelösunds hamn. Lotta Finstorp pratar bland annat om den ökande pendlingen och att tågtrafiken i Stockholm-Mälarregionen är på gränsen till kollaps.

– Citybanan borde ha stått klar i början av 1990 talet. På regiontågen är trängseln påtaglig och störande. Passagerarna får ibland stå under hela resan och till nöds finna sittplatser i trapporna på dubbeldäckarna. I högtrafik går pendeltågen så fulla att passagerare ibland måste lämnas på perrongen för att dörrarna ska gå att stänga.

Det är några av problemen som Lotta Finstorp radar upp inför infrastrukturministern Åsa Torstensson.

Pendlandet är stort i hela Mälardalen. Bara från Sörmland pendlar dagligen cirka 14 500 sörmlänningar till Stockholm och till kringliggande län pendlar cirka 4 500. Sörmland har flest inpendlare till Stockholm efter Uppsala län.

För information och kommentarer:
Lotta Finstorp, (M)
landstingsstyrelsen ordförande
Mobil: 070-510 62 38 

Jörgen Danielsson, (S)  
oppositionsråd landstinget
Mobil: 070-625 94 05

Erik Zetterlund,
vd Oxelösunds hamn
Mobil: 070- 54 58 477

Göran Norberg,
direktör, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-644 56 25

Vahid Farahrouz
trafik och Infrastruktur, Regionförbundet Sörmland  
Mobil: 070-627 78 86

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58