Meny

Kombiterminalen i Eskilstuna bör betraktas som strategiskt viktig anser Regionförbundet

De tre målsättningar som anges i Banverkets rapport som särskilt viktiga för en strategisk kombiterminal kan anses uppfyllda för Eskilstuna kombiterminal. Priset i terminalen är konkurrenskraftigt, terminalen är öppen för olika kunder på lika villkor och terminalen kan hantera såväl containers som trailer och växelflak. Kombiterminalen i Eskilstuna fungerar alltså som en fullserviceterminal.

Det skriver Regionförbundet Sörmland i sitt remissvar på Banverkets utredning ”Ett strategiskt nät av kombiterminaler – intermodala noder i det svenska godstransportsystemet” samt betänkandet ”Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv.”

Eskilstuna ingår dock inte bland de orter som betraktas som strategiska för lokalisering av kombiterminaler.

- Utpekandet av strategiskt viktiga kombiterminaler kan innebära en fara. För de kombiterminaler som inte är med på listan, för närvarande Eskilstunas kombiterminal, ger detta en signal om att läget och terminalen inte är bra nog att nyttja den här typen av omlastningar, säger Marita Bengtsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland och fortsätter:

- Att inte få del av dessa fördelar av att ingå i det strategiska nätet kan vara negativt för terminalens konkurrenskraft och av marknaden uppfattas som att det arbete kommunen tillsammans med dess samarbetspartner lagt ned på godsterminalen varit otillräcklig.

Utifrån ovan nämnda resonemang anser Regionförbundet att Eskilstunas kombiterminal tillhör de strategiskt viktiga godsnoder som pekas ut i landet.

För eventuella frågor, ring:
Marita Bengtsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland, 070 – 512 20 82

Vahid Farahrouz, ansvarig tjänsteman, Regionförbundet, 070 – 627 78 86

Monica Swärd, presskontakt, Regionförbundet, 070 – 528 49 58

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Här kan du läsa Regionförbundet Sörmlands remissvar

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58