Meny

Lotta Finstorp vald till ny ordförande i Lisbon Regions Network

Lotta Finstorp (m), landstingsråd i Sörmland, valdes i fredags kväll, 8 juni till ny ordförande i Lisbon Regions Network.

Under fredagen samlades ca 150 inbjudna politiker, tjänstemän och representanter från näringsliv och universitet på Hedenlunda Slott i Flen. Där de diskuterade nyttan med Lissabonstrategin och hur man arbetar med den på lokal och regional nivå.

Lotta Finstorp (m) tillsammans med Benita Vikström (s) kommunstyrelseordförande i Oxelösund har sedan 2005 haft ett uppdrag från Regionförbundet Sörmland att arbeta som politiska rapportörer för Lissabonstrategin.

Lisbon Regions Network är ett nätverk med åtta ambitiösa och högt presterande europeiska regioner med ett gemensamt intresse att implementera Lissabon Strategin på regional och lokal nivå. Nätverket syftar till att påvisa hur regioner kan involveras i Lissabon Strategin. De åtta regionerna är Brussels Capital Region, Helsinki Region, Randstads Provinces, Regione Emilia-Romagna, Riga City and Region, Stockholm Region, Valencian Region och West Midlands.

Lissabonstrategin antogs vid ett toppmöte i Lissabon år 2000 och syftar till att göra EU till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen till år 2010. Med strategin vill man säkerställa öppna och konkurrenskraftiga marknader i och utanför Europa samt öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. I mars 2005 på EU- toppmötet gjordes en halvsiktsöversyn av strategin och man beslutade då att balansen mellan strategins tre pelare, ekonomisk, social och miljöpolitik, ska finnas kvar men att strategin numera ska kallas "strategin för tillväxt och sysselsättning". På toppmötet tonades även tidsplanen fram till år 2010 ned.

För information och kommentarer:
Lotta Finstorp (m) Landstingsråd Sörmland
Mobil: 070-510 62 38

Annelie Engström Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 84 Mobil: 070-292 57 77

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-09

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58