Meny

Ny rapport från regionförbundet - Vi är redan på väg mot en förstorad region

Utvecklingsinriktningen är entydig – det pågår ett politiskt välförankrat och brett strategi- och planarbete i hela Sörmland för att stärka kopplingarna till Stockholms funktionella arbetsmarknad och i något fall söderut mot Östergötland.

Det slås fast i den nya rapport som Regionförbundet Sörmland tagit fram och som heter ”Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland.” Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av resultaten av arbetet med regionförstoring och rörlighet samt att peka på utmaningar och frågeställningar som kan vara viktiga för framtiden.

”Större delen av Sörmland kommer sannolikt att tillhöra en funktionell storregion med Stockholm som centrum inom tio år. Konkret kan effekten av Strängnäs, Gnestas och Trosas inlemmande i Stockholms funktionella arbetsmarknad redan avläsas i flera avseenden, bl a befolkningsutveckling, pendling och inkomster,” skriver rapportförfattarna och fortsätter:

”De sammanlagda effekterna av regionförstoringen är övervägande positiva för Sörmland även om regionförstoringens effekter inte kan avläsas på samma tydliga sätt i hela länet.”

Regionförstoring kan även minska störningarna vid konjunkturella och strukturella omställningar och därmed stärka stabiliteten på arbetsmarknaden. Detta medför minskade sociala omkostnader, säger rapporten.

Ytterligare positiva effekter är; större ekonomisk mångfald, ett minskat konjunkturberoende, högre utbildningsintensitet, högre etableringsgrad av företag, högre ekonomisk tillväxt, lägre arbetslöshet och lägre sjuktal och beroende av socialförsäkringar.

Hämta pressmeddelandet i pdf-format

Hämta rapporten: Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-03

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58