Meny

Ny turismstrategi diskuteras i Sörmland

Regionförbundet Sörmland kommer under veckorna sex till åtta att besöka kommunerna i Sörmland för att presentera och diskutera arbetsdokumentet ”En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009” med kommunchefer, kommunalråd och turistansvariga i respektive kommun.

– Sörmland behöver en ny turismstrategi. Vi vet att besöksnäringen i Sverige ökar men att Sörmland tappar marknadsandelar. Turismstrategin kan fungera som ett hjälpmedel för företagens affärsutveckling. Vi hoppas att strategin ska bidra till affärsnytta för besöksnäringens entreprenörer. Det är de som äger produkterna som skapar upplevelserna och det är också de som gör affärerna säger Catharina Frändberg, Regionförbundet Sörmland, ansvarig för framtagandet av arbetsdokumentet.

Regionförbundet Sörmland har under hösten arbetat med att ta fram en turismstrategi. Redan i januari 2006 träffades politiker, näringsliv och regionala aktörer i ett turismseminarium där man var överens om att det fanns ett stort behov och en stor vilja att hitta nya sätt att för driva besöksnäringens utveckling på en regional nivå. Under året har Regionförbundet Sörmland bjudit in till fem dialogforum och intresset har varit högt och förväntningarna stora.

Innan strategin kan genomföras är det viktigt att alla kommuner i länet inser besöksnäringens tillväxtpotential och betydelse för regionen. Strategin behöver ingå i det regionala utvecklingsprogrammet och i de kommunala motsvarigheterna. Den regionala besöksnäringen behöver dessutom föras över från landstinget till Regionförbundet Sörmland.

Under hösten 2006 tillsattes en arbetsgrupp som under ledning av Regionförbundet med stöd av Graffman Företagsledning & utveckling AB har utvecklat en gemensam strategi. I arbetsgruppen har personer från regionens besöksnäring, offentliga beslutsfattare, Mälardalens högskola, Sörmlandsturism och Regionförbundet Sörmland ingått.

För information och kommentarer:
Catharina Frändberg Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-778 99 Mobil: 070-234 59 36

Annelie Engström presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-778 84 Mobil: 070-292 57 77

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58