Meny

Nya satsningar på landsbygdsturism

Regionförbundet Sörmland beslutade vid sitt styrelsemöte idag, torsdagen den 20 september, att medfinansiera projektet landsbygdsturism med totalt 1,2 miljoner kronor under tre och ett halvt år.

Sörmland och Östergötland ska tillsammans driva ett projekt för utveckling av besöksnäringen på landsbygden. Projektet vänder sig till alla företag på landsbygden som verkar inom besöksnäringen och målgruppen är de företag som vill utveckla sitt företagande inom turismnäringen. Ledord för företagen blir lönsamhet, professionalism, kvalité och värdskap.

-  Landsbygdsutveckling är fortfarande en högt prioriterad fråga för regionförbundet och därför har vi valt att göra den här satsningen, förklarar Daniel Portnoff, vice ordförande för Regionförbundet Sörmland i en kommentar till beslutet.

Styrelsen för Regionförbundet Sörmland beslutade också om en medfinansiering av projektet NUSS – näringslivsutveckling i studentsamverkan med 300 000 kronor per år i tre år. Syftet med NUSS-projektet är att bygga en struktur, funktionellt såväl som metodmässigt för att inom Linköpings universitet kartlägga, hantera och samordna alla befintliga studentarbeten samt även identifiera nya behov och uppslag till ytterligare projektinslag i reguljärt kursutbud.

- Det är viktigt att samverkan mellan små och medelstora företag och akademin kommer till stånd. Här prövar vi ett nytt sätt att förstärka kontaktvägarna, säger Daniel Portnoff med anledning av beslutet på styrelsen idag.

För information och kommentarer:
Daniel Portnoff, (M) Vice ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070 - 662 19 30

Catharina Frändberg Ansvarig för frågor kring landsbygdsturism
Tele. 0155 – 778 99 Mobil: 070 – 234 59 36

Birgitta Lundh Ansvarig för frågor kring NUSS
Mobil: 070 – 649 74 88

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58