Meny

Oxelösunds hamn bör räknas som strategiskt viktig anser Regionförbundet

Regionförbundet finner det märkligt att inte Oxelösunds hamn har pekats ut som strategiskt viktig med tanke på dess geografiska förutsättningar (djup, kort insegling, infrastruktur, närhet till Stockholm/Norrköping) och dess storlek.

- Regionförbundet finner det märkligt att inte Oxelösunds hamn har pekats ut som strategiskt viktig med tanke på dess geografiska förutsättningar (djup, kort insegling, infrastruktur, närhet till Stockholm/Norrköping) och dess storlek.

Det skriver Regionförbundet Sörmland i sitt remissvar på betänkandet ”Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet” där Oxelösund inte finns med bland de tio strategiska hamnarna i Sverige.

Regionförbundet anser att det är logiskt att staten etablerar en syn för infrastrukturen runt Bråviken och inte låter länsgränsen mellan Sörmland och Östergötland verka hindrande. De strategiska hamnarna bör ses utifrån det som bäst stödjer godsflöden ur ett nationellt perspektiv och ur ett regionalt perspektiv som inbegriper Mälardalsområdet. I detta perspektiv anser vi att även Oxelösunds hamn, tillsammans med Norrköpings hamn, bör vara utpekad som strategiskt viktiga.

- Regionförbundet är berett att, tillsammans med Östsam, verka för ett utvecklat samarbete mellan de båda hamnarna. Vi vill då särskilt lyfta fram behovet av en väl fungerande infrastruktur på land. De två hamnarna kompletterar varandra på ett bra sätt eftersom de är specialiserade på olika typer av hamnverksamhet, säger Regionförbundets ordförande, Marita Bengtsson, (s), i en kommentar.

Regionförbundet anser att Oxelösunds hamn bör pekas ut som strategiskt viktig tillsammans med Norrköpings hamn av följande skäl:

  • Hamnen är en specialiserad bulkhamn som avlastar Mälardalens godsflöden till sjöss.
  • Hamnen kompletterar Norrköpings Hamn, då Oxelösunds Hamn är djupare och har kortare insegling som kan ta emot en annan typ av frakt.
  • Oxelösunds hamn är ”dygnet-runt-öppet”.
  • Samarbeten har inletts med Norrköpings kommun, samt initiativ från regionförbundet skall tas till samverkan kring hamnarna i de respektive länen.
  • De båda hamnarna kan tillsammans hjälpa till att avlasta Stockholms hårt belastade vägnät med effektiva och miljömedvetna varutransporter.

För övriga kommentarer eller frågor, ring:
Marita Bengtsson, (s), ordförande i Regionförbundet Sörmland, 070 – 512 20 82

Vahid Farahrouz, ansvarig tjänsteman, Regionförbundet Sörmland, 070 – 627 78 86

Monica Swärd, presskontakt, Regionförbundet Sörmland, 070 – 528 49 58

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Här kan du läsa Regionförbundet Sörmlands remissvar

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58