Meny

Projekt Robotdalen medfinansieras med 6 miljoner

Regionförbundet Sörmland har på styrelsesammanträdet idag, den 20 september, beslutat att medfinansiera projekt Robotdalen med 1,5 miljoner kronor per år under åren 2007-2010.

Regionförbundet Sörmland har under åren 2004-2006 medfinansierat projektet Robotdalen med 250 000 kronor per år. Totalt har Sörmlands offentliga aktörer finansierat Robotdalen med en miljon kronor per år. Under samma tid har Örebro och Västmanland bidragit med cirka två miljoner vardera per år. På dagens styrelsesammanträde beslutade man att utöka finansieringen eftersom projektet nu går in i ett mer intensivt skede.

Nu intensifieras projektet Robotdalen och regionförbundet kommer även att ansöka om EU pengar från Mål 2 strukturfonderna. Det innebär att projektet utökas geografiskt och kommer att omfatta även Uppland och Östergötland. Dessutom tillkommer ett helt nytt område till projektet, logistikrobotik. För att få finansiering från EU:s Mål 2 strukturfonderna krävs medfinansiering med 65 procent från regionen.

- Robotdalen är ett av Sörmlands viktigaste projekt och har stor betydelse för den regionala utvecklingen. Robotdalens betydelse för Sveriges konkurrenskraft och anseende på världsmarknaden är ännu ett viktigt argument varför Regionförbundet Sörmland beslutat att kraftigt öka medfinansieringen, säger Daniel Portnoff (M), vice ordförande i regionförbundet.

Idag omsätter robotikindustrin i Mälardalen cirka fyra miljarder kronor. Målsättningen är att Robotdalen ska ha skapat betydande och bestående effekter på tillväxten år 2013. Ett flertal konkreta mål har satts upp. Sammanfattningsvis ger dessa under en tioårsperiod (2003-2013) totalt 30 nya produkter, 30 nya företag/verksamhet, 1 000 nya jobb och en tillväxt på 400 miljoner kronor per år.

För information och kommentarer:
Daniel Portnoff (M), vice ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-662 19 30

Catharina Frändberg, ansvarig för näringslivsutveckling och tillväxtfrågor, Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-778 99 Mobil: 070-347 78 89

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58