Meny

Regionen enig om den framtida trafiken

Idag vid lunchtid undertecknade företrädare för de fem länen i Stockholm-Mälarregionen en historiskt unik överenskommelse om den framtida infrastrukturen och trafiken i regionen. Bland de regionala undertecknarna fanns Regionförbundet Sörmlands ordförande, Marita Bengtsson (S) och vice ordförande, Daniel Portnoff (M).

Politiker och företrädare för länsplaneansvariga myndigheter i Sörmlands, Stockholms, Uppsalas, Västmanlands och Örebro län har idag träffat en överenskommelse om framtidens spår, vägar och trafik. Tillsammans pekar de ut hela Stockholm-Mälarregionen som ett gemensamt transportsystem.

Skärpta krav på staten

85 miljarder kronor mellan åren 2010-2019. Så mycket bedömer politikerna att staten måste skjuta till för att Stockholm-Mälarregionen ska klara den hållbara tillväxten och internationella konkurrensen. I gengäld bedömer undertecknarna att regionen kan bidra med 20 miljarder under perioden.

Genom arbetsgruppen ”En bättre sits” har regionen gått från traditionella "önskelistor" till ett ansvarsfullt och realistiskt förslag på nya spår och vägar. Sammanlagt har regionerna skurit bort ca 50 miljarder kronor. Samtidigt skärper de kraven mot staten och kräver 1/3 av statens anslag, men lovar samtidigt att bidra med cirka två miljarder per år från regionen.

Att bedömningen från regionens politiker landar på 85 miljarder bygger på de nivåer de statliga anslagen har idag, samt en uppräkning på grund av beräknade kostnadsökningar. Att Stockholm-Mälarregionen bör ha 1/3 av de samlade medlen motiveras bland annat med

  • att regionens invånare idag utgör en 1/3 av befolkningen
  • att regionen har en starkt ökande befolkning, där prognosen pekar på en ökning med cirka 600 000 invånare fram till 2030, vilket motsvarar en ökning av två städer i Malmös storlek
  • att regionen är extremt utsatt av det internationella konkurrenstrycket

Målet med infrastrukturen

Vägar och spår har inget egenvärde. De ska alltid leda till någonting. Arbetet inom processen En bättre sits har haft sex utgångspunkter. Satsningar på nya vägar och spår ska leda till:

  • bättre internationell tillgänglighet bland annat genom bättre förbindelser till och från olika delar av regionen till Arlanda
  • bättre förbindelser med landets andra storstadsregioner
  • bättre förbindelser mellan regionala noder
  • bättre förbindelser mellan Stockholm och övriga regiondelar
  • stärkta tvärförbindelser i regionen
  • utveckla sjöfarten i syfte att minska de långväga godstransporterna

Bred regional enighet

Bakom undertecknandet står ledande politiker från hela regionen tillsammans med landshövdingar och andra företrädare för regionens länsplaneansvariga myndigheter. Dessutom undertecknades överenskommelsen av en rad företrädare för andra regionala organisationer.

Officiellt undertecknande

Det officiella undertecknandet har idag ägt rum i lokalen Tre Kronor i Stockholms stadshus vid lunchtid. Överenskommelsen och listan på undertecknare bifogas.

För mer faktainformation, kontakta:
Vahid Farahrouz, Regionförbundet Sörmland, 070 – 627 78 86

För politiska kommentarer, kontakta:
Marita Bengtsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland, 070 – 512 20 82

Daniel Portnoff (M), vice ordförande i Regionförbundet Sörmland, 070 – 662 19 30

Hämta pressmeddelandet i pdf-format

Hämta dokumentet som undertecknandes

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58