Meny

Regionförbundet lovordat för Lissabonarbete

Regionförbundet Sörmland uppmärksammas särskilt i ett färskt utskick från Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är verkställande direktören Håkan Sörman som berömmer Regionförbundet Sörmlands arbete med den så kallade Lissabonstrategin. Han skriver:

”Det ambitiösa arbete som pågår i Sörmland redovisas i Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006-2008.” I utskicket finns också en bilaga som heter ”Lissabonstrategin tar plats i Sörmland”. Följebrevet fortsätter:

”Med utgångspunkt från pionjärarbetet i Oxelösund och Flen har Region Sörmland tagit på sig att driva dessa frågor tillsammans med kommunerna. Syftet är att följa och säkra en positiv tillväxt i det regionala utvecklingsarbetet och därmed bidra till den nationella utvecklingen och förverkligandet av målen för hållbar tillväxt i Lissabonstrategin.”

Två av de verkligt drivande personerna bakom detta arbete i länet är kommunalrådet Benita Vikström (s) i Oxelösund och landstingsrådet Lotta Finstorp (m). Sedan hösten 2005 har de båda haft i uppdrag att arbeta som politiska rapportörer för Lissabonstrategin. Deras uppgift är att ha ett särskilt ansvar för att integrera och kommunicera Lissabonstrategin på regional och kommunal nivå, vilket inte alltid är så enkelt. Strategin bygger i sin tur på att kommunerna ska kunna jämföra sig med varandra och med världsledande länder för att sporras till att göra framsteg.

För Sörmlands del handlar det i första hand om att mäta befolkningsutveckling, antal nystartade företag, antal anställda med utomnordisk bakgrund, antal invånare i åldern 20-24 år med slutförd gymnasieutbildning, sysselsättningsgrad i gruppen 55-64 år, mängden hushållsavfall och fossilbränsleanvändning.

Tillsammans med Regionförbundet Sörmland är Benita Vikström och Lotta Finstorp även med och arrangerar ett europeiskt toppmöte som ska hållas i Stockholm och Sörmland den 7-9 juni där representanter från åtta europeiska länder deltar för att titta närmare på det arbete som utförs i Sverige.

För information och kommentarer:
Benita Vikström Kommunalråd Oxelösund
Mobil: 070-682 15 83

Lotta Finstorp  Landstingsråd  
Mobil: 070-510 62 38

Elisabeth Langgren Lundov
Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-666 49 64

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-09

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64