Meny

Regionförbundet Sörmland satsar på den kreativa sektorn - med en knapp miljon

Projektet KRUT – Kreativ Utveckling, får 300 000 kronor per år, i tre år, för att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap, företagande och kompetensutveckling inom den kreativa sektorn och därigenom öka tillväxten.

Det beslutade Regionförbundet Sörmland vid årets sista styrelsemöte på torsdagen.

- Den kreativa sektorn är i regionförbundets verksamhetsplan för 2008 nämnt som ett utvecklingsområde och därför är KRUT ett viktigt utvecklingsprojekt. En förutsättning för regionförbundets medverkan är dock att övriga tänkta medfinansiärer bidrar, säger Marita Bengtsson, (s), ordförande i Regionförbundet Sörmland i en kommentar till beslutet.

Tanken är att projektet ska drivas i samverkan mellan länen i Mål 2-området östra Mellansverige, d v s Örebro, Uppsala, Östergötland och Västmanlands län samt södra Småland. Projektet ska löpa under åren 2008-2010.

- Intresset kring den kreativa sektorn och dess betydelse som drivkraft för regional tillväxt har under senare år ökat, såväl i Sverige som utomlands. Ett flertal forskare har också visat att en stark kreativ sektor bidrar till attraktionskraft, ökad livskvalitet och integration, säger Marita Bengtsson och fortsätter:

- Resultatet är fler besökare, tillflyttare och investeringar, En stark kreativ sektor kan också stärka regionens konkurrens i ett globalt perspektiv, menar hon. Fotnot: Den kreativa sektorn är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Vi använder i stället ofta begreppet upplevelseindustrin som är ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt och som har till uppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form.

Oavsett vilken term som används menas ungefär samma delområden, det vill säga arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande.

För eventuella kommentarer eller frågor, ring:
Marita Bengtsson, (s), ordförande i Regionförbundet Sörmland, 070 – 512 20 82

Catharina Frändberg, ansvarig tjänsteman, Regionförbundet Sörmland, 070 – 234 59 36

Monica Swärd, presskontakt, Regionförbundet Sörmland, 070 – 528 49 58

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-09

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36